42 60 leeftjjd en naar den aard van het bedrijf van den werkgever. Aantal leerlingen, dat in het cursusjaar 1935/1936 examen deed en aantal van hen, dat een diploma behaalde, verdeeld naar den cursus waarin geplaatst. II B. Verdeeling der bij den aanvang der cursussen aanwezige leerlingen, die geen dagonderwijs meer genoten, naar den VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vrouwen. Te zamen. Mannen. Totaal 233 461 2Ï8 10 8 2 233 461 Totaal 228 III. Avondcursus. Dagcursus. CURSUS. Vr. M. M. Vr. M. Vr. M. 190 234 215 56 46 285 27 22 Cursus 1935/36 20 22 27 27 Cursus 1935/36 Cursus Machineschrijven: Jaarcursus Korte cursus (15 Sept. 1935) Korte cursus (15 Jan. 1936) Korte cursus (15 Mrt. 1936) Praktijkcursus: Jaarcursus Korte cursus (15 Jan. 1936) 8 12 7 Deden examen. 24 23 9 Verkregen diploma. 17 21 8 22 5 Deden examen. 63 116 31 24 14 8 117 68 21 9 22 5 Verkregen diploma. 13 7 47 96 26 21 162 86 26 11 28 11 7 50 47 60 248 5 11 6 20 147 32 29 14 10 5 16 31 35 109 19 178 26 10 14 1 2 34 16 25 139 39 325 58 39 Jonger dan 15 jaar 15 tot 20 20 25 25 jaar en ouder Effectenhandel, bank- en credietzaken Handelskantoren (inbegr. im- en eiport- kantoren) Verzekeringskantoren Notaris-, advocaten- en accountantskantoren Winkelzaken Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke bureaux. Diversen Zonder betrekking Vr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 913