43 6 Gebouw. Leermiddelen. Schoolmeubelen. Het hoofdgebouw aan den Visschershavenweg 56, alsmede de lokalen in het paviljoen, verkeeren in goeden staat. De leermiddelen bevinden zich in goeden staat. De schoolmeubelen verkeeren in goeden staat van onderhoud. Aldus vastgesteld door de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen den 26sten Februari 1937. L. VAN DER WAL, Voorzitter. A. BÜRIKS, Secretaris. VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 919