86 HOOFDSTUK XVI. LANDSVERDEDIGING. Het inschrijvingsregister voor den dienstplicht voor de lichting 1937 werd op 10 Februari 1936 gesloten met een aantal van 4 049 ingeschrevenen. Vóór de vaststelling van het aandeel, door de Gemeente in Kerkeljjke gemeenten. Gemeente Totaal 30 kerkelijke gemeenten 76 189 Lichting 1937. Anglikaansche Apostolische Baptiste Christelijk Gereformeerde Aantal leeraren of geestelijken. 1 4 1 1 1 2 2 1 2 Aantal gebouwen. 23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 116 4 1 1 2 4 3 1 1 4 2 18 6 1 2 3 1 1 3 3 2 13 4 1 3 1 1 1 1 's-Grav.-Centrum -West Ned. Israëlietische Ned. Portugeesch-Israëlietische Gemeente Ond-Bisschoppelijke Clerezy Oud-Gereformeerde Gemeente Scheveningen Hemonstrantsch-Gereformeerde Gemeente Boomsch-Katholieke (met inbe grip van Scheveningen) Boomsch-Katholieke Gemeente Loosduinen Bussische kerkelijke Vrije Evangelische Gemeente Waalsche Doopsgezinde Duinoordkerk Duitsch-Evangelische Evangelisch- Luthersche First Church of Christ. Scientist Gereformeerde Gemeente Scheveningen Kerk ’s-Gravenhage—Oost —West -Zuid (Hersteld verband). Scheveningen Loosduinen Ned.-Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage Scheveningen Loosduinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 91