44 10 De Gemeente archivaris, W. MOLL. Frederik van Eeden-genootschap uitgaande Van Eeden-ten toon stelling te Amsterdam. Door een der bezoeksters van de leeszaal, Mej. Dr. E. Theissing, werd in het in bewaring gehouden archief van de Ev. Luthersche Gemeente een eigenhandig gedicht van Vondel ontdekt. Deze merkwaardige vondst zal in 1937 worden gepu bliceerd. i. Maatregelen De steeds toenemende en tot vreugde stemmende aangroei in het belang van de Prentenverzameling zal binnenkort uitbreiding van de der verzamelin- ruimte voor berging van prenten en foto’s noodzakelijk maken, gen te nemen. schijnt aangewezen deze te zoeken in de tentoonstellingszaal, waarvan de vroeger uitdrukkelijk als zeer tijdelijk bedoelde in richting toch binnen afzienbaren tijd vernieuwing zal behoeven. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 929