44 Opgave van de personen van wie de archiefverzamelingen gedurende het jaar 1936 geschenken hebben ontvangen. 1 11 VERSLAS ARCHIEF DER GEMEENTE. BIJLAGE. II. De Handbibliotheek. III. De Historisch-Topografisehe Prentenverzameling. Archivaris der gemeente Rotterdam, Burgemeester en Wethouders van Harderwijk, Bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, Be stuur van de Vereen, die Haghe, Bestuur van de Vlaamsche Muziekcon- gressen te Antwerpen, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, H. van der Gaag, P. J. van Rooy te 's-Hertogenbosch. Archivarissen der gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Directeur der Gemeentewerken, Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks- I. De Historisch-Topografische Bibliotheek. De Algemeene Rijksarchivaris, Archivarissen der gemeenten Amsterdam, Delft, Deventer en Dordrecht, Directeur van den Dienst der Stadsontwik keling en Volkshuisvesting, Directeur van de Openbare Leeszaal en Biblio theek, Commissarissen van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit, Directie van de Exploitatie Mij. Seheveningen. Intendant van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Bestuur van de Vereen, die Haghe, Bestuur van het Algem. Ned. Verbond, Bestuur van de Kynologenclub De Hofstad, Bestuur van de Gymnasiastenvereen. Jacob van Maerlant, Redacties van alle Haag- sche dagbladen en vele maand- en weekbladen, N.V. Martinus Nijhoff, N.V. Drukkerij Trio. H. van den Abeele te St. Martens-Latem, Jhr. F. Beelaerts van Blokland te Middelburg, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, G. A. C. Blok, Mevr. Boshuizen—van der Velden, W. J. J. C. Bijleveld te Oegstgeest, H. van der Bjjll te Amsterdam, Prof. Dr. E. Cohen te Utrecht, Mevr. E. van Deventer—Maas, H. A. W. Douwes, B. van Heyningen, Dr. J. van der Hoe ven te Eefde, H. Hotke, Ed. Houbolt, W. N. van der Hout, Mej. J. D. Huese. A. J. van Huffel, Mevr. C. Hijmans—Wolterbeek Muller te Dordrecht, M. Jochems, Mevr. A. KipsSchroot, F. Kossmann te Rotterdam, E. Krul, Dr. E. H. ter Kuile, Ph. Lach de Bère, S. W. F. Margadant, Dr. J. Meihuizen, Dr. J. A. Molhuysen, C. de Mooy te Voorburg, Dr. H. A. Naber, Mej. Joh. Naber, Fred. Oudschans Dentz, Dr. M. D. Ozinga, Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, Mr. C. Prinzen te Nijmegen, J. Renaud, S. J. Robitsch, M. C. Sigal, W. Baron Snouckaert van Schauburg, F. C. Spoor, W. J. P. Suringar te Bilthoven, J. H. Vethaak, Mevr. J. L. G. VollgraffMeyjes, J. G. H. Vürtheim, G. J. en G. A. de Weille te Weesp, Dr. A. Weicker te Amsterdam, Dr. J. C. Westerman te Amsterdam, D. S. van Zuiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 930