45 9 Muziek historische Afdeeling. Prenten kabinet. a. Schilderijen. Allerbelangrijkst voor de Muziekhistorische E. Afdeeling is ongetwijfeld de verwerving van het portret van den geniaalsten Nederlandschen musicus en componist Jan Pietersz. Sweelinck, in 1606 geschilderd door zijn broer Gerrit Pietersz. Dit portret, aanwezig op de tentoonstelling: „Het Nederlandsche Muziekleven in de 17de en 18de eeuw”, kon van het Museum te Darmstadt worden overgenomen. De daarvoor noodige gelden konden maar voor een deel uit de kas van het Museum komen. Voor het grootste deel zijn zij bijeengebracht uit giften van particulieren en van vereenigingen, die zich voor de Nederlandsche muziekhistorie interesseeren: nl. de Ver. voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, het Collegium Musicum D. F. Scheurleer, de Vrienden van het Muziekmuseum, de Haagsche Museumvrienden, het Haagsche Kamerorkest. Voorts schonk de Ver. van Vrienden van het Muziekmuseum een schilderijtje door J. F. A. Tischbein: „De dames Sanders aan de glasharmonica”. Dr. A. Bredius, zijn liefde getrouw voor Den Haag en voor de muziek beide, schonk een grisaille van A. van der Venne „Kermismuzikanten”. b. Instrumenten. Geschenken: 2 Trommelstokken van Mr. S. J. R. de Monchy (begin 19de eeuw); Speeldoosje met platen Mr. Hr. Nijpels; Tertsdwarsfluit in Es, i(Hunneburg) van G. de Bruin; Harmonium (19de eeuw) van den heer v. Beelen te Katwijk a/Zee; Djoengga bootfluit (Soemba) van den heer L. C. De belangrijkste aanwinst voor ons kabinet was ongetwijfeld D. de verwerving van een aantal (15) werken van J. J. Aarts, na de tentoonstelling, die wij van zijn werk hielden. Dank zij de welwillendheid van de familie van den kunstenaar, konden wij bijzondere drukken en unica uitzoeken. Onder de verdere aankoopen zijn 4 zeldzame etsen van Mathijs Maris, waarmede wij het oeuvre van dezen meester compleet kunnen toonen. Geschonken werd een ets van W. Witsen: „Schuiten” door mevr, de wed. Mr. C. Th. van Deventer; een litho van S. Moulijn: „Tuinpoort” door de Ver. tot Bevordering der Grafische Kunst en drie etsen van D. Baksteen door N. N. Aangekocht werd van de volgende landgenootenI. Rahusen, W. A. Nieuwenkamp, W. van Leusden, H. Essers, Tj. Bottema, M. Wiegman, en van de volgende buitenlanders: A. Jaquemin, Cournaut, Aj. Gross, Y. Alix, L. J. Soulas, J. Short, A. Zorn, Ch. Daubigny, B. Orlik, J. B. Corot, Klemm, J. Ensor, Ch. de Bruyeker; voorts tal van kleine bladen, premie-uitgaven, pro spectussen enz. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 940