45 11 Uitgaven 193 6: Historische Afdeeling Afdeeling Moderne Kunst Afdeeling Oude Kunstnijverheid Prentverzameling Muziekhistorische Afdeeling Onderhoud uurwerken (Legaat Brouwer) Onvoorzien Saldo 31 December 1936 61.910 66.764 bruik der musea. f 3.314,85 13.365,88 16.611,51 828,02 566,32 80,— 361,16 1.912,97 f 37.040,71 Algemeen totaal: Totaal Het bezoek van het museum aan de Stadhouderslaan is het Bezoek en ge- geheele jaar zeer bevredigend geweest. Het instituut der rond leidingen wordt blijkbaar zeer gewaardeerd; er wordt geregeld gebruik van gemaakt. De proef met de avondopenstelling ge durende drie avonden per week, telkens voor een helft van het Museum, heeft vooralsnog een gunstig verloop, met een gemid delde van 50 bezoekers per avond. Gegeven het feit, dat het publiek nog aan het denkbeeld van avondbezoek moet wennen, is dit gemiddelde niet onbevredigend; in verband met de bezui niging op het electriciteitsverbruik werd echter te beginnen met 1 October de openstelling tot den Woensdagavond beperkt, en dan telkens voor het geheele Museum. Het bezoek van het Museum Bredius verminderde helaas weder, na in 1935 een stijging te hebben vertoond. 1935 1936 De Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, H. E. VAN GELDER. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus. September October November December Totaal J, Museum Stadhouderslaan. 1985. 68 43 64 26 101 187 158 212 171 128 85 63 1.306 1936. 15.154 2) 6.548 s) 5.316 3) 5.275 2.904 3.779 4) 6.697 4) 8.072 4) 3.737 4) 2.288 1.861 3.827 5) 65.458 53 65 62 145 130 126 150 260 204 150 93 127 1.565 I Verzameling Bredius Prinsegracht. 1985. 1936. 10.654 10.403 13.129 7.889 5.567 4.546 8.157 60.345 1) Maris tentoonstelling 4.472. 2) Maris-tentoonstelling 14.911. 3) Tentoonstelling Hedendaagsche Fransche kunst 4.622. 4) Muziek-tentoonstelling 3.272. 5) Tentoonstelling van Oude Kunst 2.837.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 942