46 I I 3 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Aantal Netto- Naam van het stok. Auteur. recette. 546 438,44 225,— 51,10 De club der gangsters. 7 8 2 149 3.937,92 1.164,41 347,70 f82.585,55 f 39.248,46 f 6.811,60 f André Ransan. 1 352 415,96 225,— 39,70 Denys Am iel. 1 651 897,09 234,71 83,40 21 9 126 f 11.506,11 f 4.950,69 f 993,50 2 1 33 1 bezoe kers. Bespreek - gelden. 500,— 250,— Een Vrijdagskind. De B 21 vliegt om de wereld. Eindexamen. De geborduurde bal. Biografie. Medea. Happy. Een lentedag. Leontientje. Drie-zes-negen tot wederopzegging. Uit het leven der Oranje’s. 5 1 1 2 1 1 Ben van Eyssel- steyn. 4 410 12 918 4 343 6 510 1 004 386 153 6 598 596 358 1 086 3 493 1 642 1 734 1 490 8 262 1 312 1 683 4 701 310 2 246 3 027 420 2 534 771 241 734 2 076 523 537 287 f 4.148,05lf 7.093,35 1.330,82 554,16 165,18 5.348,98 649,31 296,53 963,69 3.942,74 852,52 2.407,94 2.001,12 10.344,87 1.535,48 1.616,03 4.919,51 687,40 5.083,37 17.587,86 2.240,77 4.439,51 369,61 3.182,73 1.030,87 206,04 819,65 2.917,64 609,48 692,78 f 364,26 394,10 1 434,50 185,90 354,90 25,10 95,20 229,30 55,10 49,70 34,40 2.549,33 6.538,— 250,— 251,97 1 250,— 250,— 24,50 272,— 85,10 350,— 1.140,92 248,09 387,50 520,80 124,80 46,80 5,70 582,60 58,40 27,60 92,80 327,— 129,20 196,50 141,60 695,20 136,90 131,80 415,— 23,20 1.445,— 1.688,91 1.819,48 f 3.124,78 785,83 300,— 100,— 2.228,27 500,— 250,— 462,36 2.336,89 459,69 1.151,49 1.425,90 4.995,14 1.325,— 1.293,85 2.954,13 125,— Zaalhuur. I Leop. Atlas. H. M. Planten. Max Dreyer. S. I. Hsiung. 5 S. N. Behrmann. Euripides. Bella en Samuel Spewaek. G. B. Shaw. Osmens en Corbet. Reginald Simpson en Frank. Dodie Smith. F. Timmermans en E. Veterman. i L. Gross en E. C. Carpenter. I Michel Duran. Het onbekende meisje. In rok. Do-mi-sol-do. Durf te leven. Gevaarlijke bocht. Boefje. Rood. Marguérite Gauthier, j De spooktrein. Komediespelen. Overschotje. Napoléon unique. N.V. Zon voor Renate. De geheime deur. Het concert. Eenzaam. Het doktersgeheim. Artistenfeest. Chantage. 9 17 4 o o 11 2 1 4 15 3 6 7 26 8 7 16 1 19 Q c'C - o p. o 5 214 j st. Joanne. Het Chineesche land huis. De heer en mevrouw Severin. Een vrouw in haar bloei. Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel. Franz Molnar. Gabr. Dregrély. Paul Géraldy. John v. Druten. J. P. Priestly. M. J. Brusse. H. Duvernois. Alex. Dumas. A. Ridley. J. W. Broedelet. Dario Niccodemi. Paul Raynal. E. Ebermayer. D. en C. Christie. Hermann Bahr. Jan Fabricius. Sydney Philipps. 70 957 Amsterdamsche Tooneelvereeniging. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 945