46 i li o VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Aantal l Netto- Naam van het stuk. Auteur. bezoe- Zaalhuur. recette. kers. De BoerVan Rijk ensemble. 127 f 134,43 f f 250,— 12,20 Om de ronde tafel. 2 8 3 146 f 2.583,06 f 1.180,31 f 257,60 Mr. Rombout van Riemsdijk. f Jac. Ballings. 19 f 11.972,36 f 2.569,37 f 891,20 9 114 Charles Braakensiek. Onder één dak. 250,—|f 1 I Jan Fabricius. 670 jf 508,87 f 67,50 Nederlandsch Concertbureau J. Beek. f f 2.151,13|f 172,60 1 678 750.—jf Mevr. Charlotte Kohier. Voordrachten. 1 t 49,20 450 450,431 |f 5.444,35|f 453,— 6 3 535 1.506,22|f Amor in de pastorie. 552,38|f 84,20 2 591 Clowntje, 175,—If 44.30 1 5 Liefde. Tropenadel. La Argentina. Ballets Jooss. Dante. Amor in de pastorie. Voordrachten Chart Kohier. Menaka-ballet. Trudi Schoop-ballet. 1 2 10 3 3 J. v. d. Poll. H. v. Wermes- kerken. Gertr. Jennings. Uit het Oude Testament. 971 1 522 4 956 953 712 2 091 928 1.598,58 850,05 733,16lf 773,061 Bespreek- gelden. 138,40 201,30 428,70 68,30 54,50 125,50 119,90 Mary Wigman-ballet. De Sakharoff’s. Escudero-ballet. 1 534 2 001 495 594 589 177,70 275,30 53,60 62,30 56,70 3 3 I 480,31 450,— 275,— 550,— 1.069,37 337,50 337,50 250,— if jf 2.488,48 f I 2.801,21 5.451,59 541,08 690,— Bob Oosthoek en Ed. Palmers. 10 I Jac. Ballings. 2 591 |f 1.544,18|f 275,— f 225,-1 250,—’ 819,784 709,61 621,74' I Ned. Concertdirectie Ernst Krauss. If 1 879,13if 3 565,22| 1 1 1 I rl Mevrouw R. Chabotde Joode. 1 Dini Bikkers. 534 |f 437,43lf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 947