II .1 46 6 2 I 825,—I VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Aantal Naam van het stuk. Auteur. bezoe kers. 450,— f 50,— f 1 P. Langendük. 1.185,50 150,— 2 371 3 Ed. Veterman. 705,50 100,— 1 411 2 f 2.341,— f 300,— 4 682 6 f 57,10 528,61 f 225,- 501 f 1 1 43,40 225,— 393 492,39 f f 450,— 100,50 2 894 Gods molen. 1 58,70 487 f 299,08 f 225,—|f 464,78|f 160,-|f Dik Trom. 88,30 1 f f 92,90 766,28 f 264,13|f 225,—|f Scrooge en Marley. 25,70 Cabaret-voorstelling. 525,—|f 164,60 50,—| De spooktrein. 613 |f 65,10 50,—If 1 74,30 250,—If 900 f 1 1 40,70 115,- 900 f 2 Bijeenkomst met cabaret. Koor- en solozang. De politieke tinne gieter. Voordracht Charl. Kohier. Het wederzüdsch huwelijksbedrog. Scrooge en Marley. 2 1 Comité Luister rijke viering. Gezelschap Jan Musch. P. Langendük. 438 342 760,91 f 591,70 Bespreek gelden. 52,90 40,- Het wederzüdsch huwelüksbedrog. Baron Tip. C. Holm en G. Abbott. 500,— 266,28 475,—-f Het voorste legioen. Dr. Hiob Pratorius. Diversen. C. P. Damme. Schoolvoorstellingen. 900 I O Netto- I I Zaalhuur. recette. I f 1.021,— V ereenigde Haagsche Spelers. I F. v. Oldenburg Ermke. J. Flink. C. J. Kieviet. 654 |f Centraal Tooneel. E. Lavery. i Curt Götz. 825 |f 1.352,61 f De Nederlandsche Tooneelgroep. 1 Ed. Veterman. 225 |f Joodsch Nationaal Fonds. 1 392 |f 1.970,30lf Vakcursussen voor Werkloozen. 1 A. Ridley. 920 Bond v. Haagsche Gymnasiasten. j Ludwig Holberg. 496,09|f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 948