46 SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING 1936. 12 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. I. Gewone dienst. LASTEN. f f f 87.546,— III. f f f f 9.836,80 Art. Begroot bedrag. 100,— 3.200,— Werkelijk bedrag. 50.556,46 5.372,95 2.344,44 604,68 2.020,20 489,13 47,07 3.222,81 250,— 201,— 375,— 85,— 6.036,— 417,- Memorie 12.575,— 750,— 150,— 100,— 200,— 13.649,70 965,65 140,— 114,80 139,31 51.557,— 5.700, — 2.700, — 600,— 2.050,— 500,— 8.821,20 340,60 386,— 39,25 57,75 192,- I. 12.575,— 750,— 1 150,— 400,— I 200, — 25,— 100,— 3.600,— 60,— 250,— 201, — 375,— 95,— 7 152,- 417,— Memorie Verhoogd bij besluit van den Gemeen- teraad van 3 Augustus 1936 I h. Telefoon I i. Huur piano I k. Dienstkleeding j l. Electrische stroom voor kracht i m. Onderhoud tuin n. Porti, telegrammen enz i o. Schoonhouden gebouw p. Persberichten i q. Gereedschappen r. Premie Ongevallenwet s. Premie Invaliditeitswet t. Vergoeding kasverschillen u. Pensioensbijdragen I v. Diversen w. Premie Ziektewet x- Wachtgelden. Verhoogd bij besluit van den Gemeen teraad van 23 Juli 1936 Verhoogd bij besluit van den Gemeen- teraad van 3 Augustus 1936 I I f 58.600,- 6.000,— I 3.000,— 600,— 2.050,— 500.- f 97.100,— Algemeene onkosten: a. Salarissen b. Verlichting c. Verwarming d. Waterverbruik e. Brandverzekering f. Bureaukosten I g. Belastingen: Straatbelasting f 1.900,— Grond- en Polderlasten 2.325, Personeele belasting 8.350, 135,25 201,— 257.90 81,25 5.276,75 1.042,82 192,45 2.768,36 f 89.622,98 By besluit v. d.l i Oorspronkelijk jGemeenter. d.d. begroot b^ragJ^^WV Onderhoudskosten: a. Gebouwen b. Meubilair c. Verlichtingsinstallatie d. Verwarmingsinstallatie e. Décors en requisieten Huistelefooninstallatie f 2.000,— 1.250,— 300,— 200,— 1.500, — 250,— 5.500, — 1.410,— 6.910,— 3.865,— f 10.775,— 2.000,— f 12.775,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 952