46 13 I 9_°’Z i 75,'— VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Art. VII. 7o Omschrijving. f d. |f 1.135.801,— f 18.565,— f 18.490,— VII. f f ceel Schouwburgstraat 6 f 569,— f 7.674,57 f 6.073,— f O. Vergoeding voor gebruik van per- i Rente van kapitaal: 4 van f 1.115.761,— Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. b. f. 485,50 107,— 240,43 3.642,89 21,<0 f 15.200,— 200,— 1.750,— 950,— 300,— 90,— 220,64 30.— 140,— 100,— 17,01 460,— 635,— 1.575,— U 310.000,— 760.000,— 4.000,— 35.000,— 19.000,-1 6 000,—j 1.800,— 1,— 15.200,— 200,— 1 750,- 950,— 300,- 1 T i Inbreng op I 1 Jan. 1935. Verlaagd bij besluit van den Gemeen teraad van 4 Februari 1937 Grond Gebouw Meubilair Verlichtingsinstallatie e. Verwarmingsinstallatie f. Décors en requisieten g. Huistelefooninstailatie I h. Muziekbibliotheek Uitbreiding 1936. met inbegrip van draaitooneel en hijschinrichting. met inbegrip van den rondhorizon. 275,— GO,— j IV. Afschrijvingen: 6.642,— f 44.690,44 f 44.630,44 I a. Vergoeding voor gebruik van piano j of orgel b. Vergoeding voor gebruik v. muziek c. Provisie verkoop tekstboekjes I ci. Telefonische bespreekgelden e. Afkoop programma’s f. Vergoeding huur localiteit ceel Schouwburgstraat 6 j I h. Opbrengst publieke telefoon j t. Vergoeding licht, gas en water perceel Schouwburgstraat 6 I k. Verhaal van pensioensbijdragen I. Verhaal premie Ziektewet I m. Vergoeding repetities n. Boete aan directies gezelschappen. o. Huur woning concierge I p. Diversen I. Gewone Dienst. BATE N. Bijzondere inkomsten: 140,— I Memorie Memorie I 500,— I Memorie 1.000,— I 5 5 5 132,— i 4.535,— Memorie I Memorie I Memorie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 953