46 46 15 14 BALANS PERS ECEMBER 1936. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Boekwaarde. Afgeschreven. Schalden. Bezittingen. f f f f f 1.097.351,- f 38.530,— 1.135.881,— f 356,34 f 1.748,01 16.000,- f 21.856,82 f 7.574,75 65.647,42 Saldo verlies 1936 f 1.210.178,- j Effecten in onderpand Geld: Kas en Giro Deposito Gemeente ontvanger Diverse voorraden: Electrisehe lampen enz Brandstoffen Kantoorbehoeften Programma's voor dienst 1937 1.550,— 30.400,— 400,— 3.500,— 1.900,— 600,— 180,— 3.223,64 18.633,18 3.298,60 3.889,25 94,02 292,88 Gemeente 's-Gravenhage (Bekening-Courant) Schulden: Crediteuren Couponboekjes Bespreekgelden (abonnementen ontvangen voor 1937 Gestelde waarborgsommen Huur loealiteiten ten bate van 1937 Opbrengst vitrines en advertentiën programma’s ten bate van 1937 Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Af: aflossing 10.249,55 15.378,26 1.097.351,— 64.841,48 Vorderingen: Diverse Debiteuren Vermakelijkhedenbelasting, voorraad coupons Voorschotten Reclame coupon boekjes 948,— 143,— 573,31 83,70 f 1.116.111,— 18.760,— 25.627,81 222,— 20.700,— 1.079,37 310.000,— 760.000,— 4.330,— 34.750,— 19.000,- 6.000,— 1.800,— 1,- Gebouwen Kon. Schouwburg en pand Sehouwburgstraat No. 6. Grond 3 500 m2 Gebouwen 51150 m3 Meubilair Verlichtingsinstallatie Verwarmingsinstallatie Décors en requisieten Huistelefooninstallatie Muziekbibliotheek Inbreng op 1 Januari 1935 en latere uitbreiding. f 1.210.178,— f 308.450,— 729.600,— 3.930,— 31.250,- 17.100,— 5.400,— 1.620,- 1,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 954