sïl 47 2 maal bijeen; het Dagelijksch Bestuur hield 31 vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de besprekingen, welke één of meer leden van dit Bestuur met andere personen hebben gevoerd. Op 31 December 1936 waren de volgende terreinen in beheer bij de Stichting: Ij I VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Tak van sport. korfbal. 1 athletiek, korfbal. 1 korfbal. 1 korfbal, openluchtspel. 1 1 o Aard van het terrein. Escamplaan Evert-Wytemaweg P.-van-Troostwijkstraat Spionkopstraat Stokroosplein Ligging van het terrein. 5. 33. 00 12. 20.00 1. 84.20 4.17. 77 12. 49. 80 3. 60. 22 3.12. 95 2. 51. 00 4. 54. 25 3. 51. 30 3. 99. 60 2. 57. 00 1. 32. 37 1. 28.10 1.14. 00 1.10.15 0. 80. 00 1. 08. 50 0.28.90 0. 44. 00 0. 72. 00 1. 21. 40 0. 49. 00 0. 74.10 0. 24.35 0. 21. 20 0. 45. 50 0. 40. 70 0. 42. 50 0.06.24 0.12.15 1. 08. 00 0. 06. 00 Oppervl. in ha. 1. 08. 35 3. 01. 90 0. 66.10 0. 43. 25 5. 73.35 9 9 korfbal, openluchtspel, korfbal. id. id. id. Tijd, sportterr. id. id. id. id. id. id. id. id. Speelterrein id. id. id. id. id. id. id. id. id. Speeltuin id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Sportterrein id. id. id. id. 7 12 3 3 2 3 3 3 3 2 1 Van-Tuyllstraat (V.) Zuiderpark Zuiderparklaan Buurtweg (W.) (Groenend.) Fruitweg Leyweg Moerweg De-Savornin-Lohmanlaan Schenkkade (V.U.C.-terrein) Vlietweg (R.) (Hoornpark) Van-Vredenburchweg (R.) Zuiderpark bij het zwembad Beijersstraat Schimmel weg Capadosestraat Carel-Reinierszkade Gaslaan Mient Scholstraat Seinpoststraat Van-Tuyllstraat (V.) Vermeerstraat Mackaystraat Newtons traat V an-N ijenrodestraat Peilstraat Pieter-de-Hoochplein (L.) Pluvierstraat Tesselschestraat Tuinderslaan V aalrivierstraat Wie ringschestr aat Zuid-Binnensingel id. id. id. handbal, kaatsen, openluchtspel. handbal, korfbal, voetbal, voetbal. 3 I athletiek, voetbal. hockey, korfbal. i voetbal. id. id. id. id. id. id. id. athletiek, korfbal. voetbal. Bestemd voor het onderwijs in lichamelijke oefening van de middel bare scholen. 3 3 voetbal. athletiek, korfbal. 1 8 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 957