4 de gewijzigde tijdsomstandigheden niet of althans voorloopig niet voor zijn oorspronkelijke bestemming noodig zal zijn, tijdelijk bij de sportterreinen te trekken, voor zoover zij aan deze grenzen. Het voorstel is bij Burgemeester en Wethouders in overweging. Bezoek aan de In afgeloopen jaar werden de speelterreinen en speel- speelterreinen tuinen voor de kinderen toegankelijk gesteld gedurende de vol- en speeltuinen, gende tijdvakken, dagen en uren: Speelterreinen Beijersstraat, Capadosestraat, Carel-Reiniersz- kade, Gaslaan, Mient, Schimmelweg, Scholstraat, Seinpoststraat, Van-Tuyllstraat en Ver meers traat. 1 April t./m. 31 Juli: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij dag van 16*/2'19 uur en Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; gedurende de maand Augustus: Maandag t./m. Vrijdag van 1012 uur, van 1417 uur en van I8/22O’/2 uur; Zaterdag van 9/212 uur en van 1417 uur; gedurende de maand September: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 16'/218!6 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur. De speelterreinen aan de Capadosestraat en Mient zijn voor de eerste maal opengesteld. Het speelterrein aan de Carel-Rei- nierszkade kon, in verband met de zwakte van de grasmat, eerst 1 Juli voor de kinderen worden opengesteld. Naar aanleiding van een aan Burgemeester en Wethouders gericht verzoek van den Hoofdcommissaris van Politie om langere openstelling van de speelterreinen, ten einde baldadig heid door de jeugd in de avonduren tegen te gaan, zijn bij wijze van proef de speelterreinen gedurende de maand Augustus des avonds (behalve des Zaterdags) van 18'/220'/2 uur opengesteld. Deze proefneming kan als geslaagd worden beschouwd. De ervaring heeft evenwel geleerd, dat het minder juist is de kleinere kinderen in de avonduren tot de terreinen toe te laten, terwijl het voor veel kinderen boven den leerplichtigen leeftijd, in het bijzonder voor de kinderen, die reeds overdag in een bedrijf of fabriek werkzaam zijn, van nut zou zijn, indien hun eveneens toegang tot de terreinen zou worden verleend. Speeltuinen en piasvijvers in het Zuiderpark: 1 April tot 1 October: werkdagen van 1018 uur en Zondagen van 11—17 uur. Speelweide Evert-Wytemaweg en. speeltuinen Mackay straat, Newtonstraat, van-Nijenrodestraat, Peilstraat, Pieter-de-Hooch- plein (L.), Pluvierstraat, Tesselschestraat, Tuinderslaan, Vaal- rivierstraat, Wieringschestraat, Zuid-Binnensingel en Zuster straat: 1 April tot 1 October: werkdagen van 9—12 en van 1419 uur (na 16 Augustus tot 18'/2 uur). 47 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 959