47 6 Speelterreinen. Speelterreinen. Sept. Bejjersstraat. Capadosestraat Carel-Reinierszkade Gaslaan Totaal 2818 I i Aug. Een vliegerwedstrijd werd gehouden op de speelweide in het Zuiderpark. Hieraan nam een groot aantal kinderen deel. Voorts is met materiaal van de Stichting deelgenomen aan de „Bedrjjvenoptocht”. Een gedeelte van de speelweide aan den Evert-Wytemaweg werd ingericht tot vlieg weide voor het beoefenen van de vlieg- tuigbouwsport. De vliegweide is 9 Mei 1936 geopend en werd toegankelijk gesteld voor alle Haagsche jongens, die met een modelvliegtuig wenschten te oefenen. De leiding op het terrein was opgedragen aan den heer J. Maat. Aangezien geen voldoende belangstelling voor deze sport op dit terrein bleek te bestaan, is de vliegweide 15 Augustus 1936 gesloten. De volgende staten geven een overzicht van het bezoek der kinderen aan de terreinen: VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Sept. Mei Juni Juli April 36880 52552 43165 30145 Mei Juli Aug. Juni 213 2235 1611 1248 Mient Schimmelweg Scholstraat Seinpoststraat Van-Tuylletraat Vermeerstraat Totaal Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de speelterreinen bezocht. 6953 10820 290 470 299 131 193 238 161 123 330 5809 2698 3554 4680 2997 2803 6192 250 328 4110 5352 4681 1422 3499 2790 2125 1787 4379 171 214 187 84 140 112 85 72 183 195 184 300 218 68 130 127 99 76 214 219 147 133 230 73 181 106 82 Bejjersstraat. Capadosestraat Carel-Reinierszkade Gaslaan Mient Schimmelweg Scholstraat Seinpoststraat Van-Tuyllstraat Vermeerstraat 7170 3271 4434 5483 4010 I 7593 I 5466 3683 3326 5748 1831 4700 2639 2059 I 2109 5319 140 95 109 133 47 79 77 75 42 150 947 6247 I 8185 1384 4869 4400 I 4811 5269 1689 3252 3167 2481 1881 5134 36953 3499 2387 2738 3323 1185 1982 1924 1884 1053 3741 23716 232 108 142 191 120 112 248 1791 Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speelterreinen bezocht (verkregen door samentelling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen) April I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 961