47 Totaal Het aantal bezoekers van de speelterreinen is met 50 dat van de speeltuinen met 20 toegenomen. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Mei Juni I Jan. Juli Sept. Oct. Nov. Dec. Aug. 723 766 965 968 783 544 8432 48930 39972 32211 36074'46874 25027 4019 Jan. Juli Oct. Sept. 68 96 107 121 87 47 371 871 865 1127 2012 1576 1270 1353 1725 1056 475 511 Speelweiden, -tuinen en piasvijvers. Speelweiden, -tuinen en piasvijvers. 396 1520 312 1841 291 339 160 623 481 50 190 39 230 36 365 205 1002 578 65 195 30 158 43 42 93 132 104 635 2000 208 1888 339 337 371 1056 730 3835 1669 1635 1080 2116 2080 1870 2397 3333 108 77 196 70 198 59 93 142 67 66 44 85 84 75 78 134 43 52 137 60 112 59 123 2932 1511 5037 109 56 105 57 109 56 176 135 57 61 41 76 63 56 78 118 2308 1386 1630 850 1882 1645 14895 1828 1059 6088 3159 92 56 65 34 75 66 481 179 87 47 28 76 73 42 197 126 94 68 68 29 60 50 74 64 78 321 540 278 523 341 36 60 31 58 43 22 54 27 57 268 490 261 387 455 136 195 658 505 157 260 228 458 336 129 104 507 278 16 34 51 46 Evert-Wytema weg Mackaystraat Newtonstraat Van-Nijenrodestraat Peilstraat Pieter-de-Hoochplein (L.) Piasvijver Zuiderpark Piasvijver Ligthhartmo- nument Pluvierstraat Tesselschestraat Tuinderslaan Vaalrivierstraat Wieringschestraat Znid-Binnensingel Zuiderpark (A.D.O.) Zusterstraat 112 110 373 61 177 52 77 1386 1774 1725 2252 3535 23 32 29 51 42 588 1755 269 1425 387 80 250 26 236 42 1120 2757 9330 1525 3727 1302 1777 85 37 77 57 76 66 74 17 49 82 63 200 271 247 515 6005 2467 2832 1512 2693 2383 2655 3139 3706 135 57 46 34 56 71 69 75 141 33 61 33 48 57 42 50 78 60 41 51 1 1 1 64 376 3899j 2833 1032 2065 1304 1481 3420; 2835 1496 1525 2799 1478 3324 207 99 113 61 108 95 111 113 143 Aug. Febr. Maart I April Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de speeltuinen en plasvjjvers bezocht. J Febr. Maart April Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speeltuinen en piasvijvers bezocht (verkregen door samentelling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen). Evert-Wytemaweg Mackaystraat Newtonstraat Van-Nijenrodestraat Peilstraat Pieter-de-Hoochplein (L.) Piasvijver Zuiderpark. Piasvijver Ligthhartmo- nument Pluvierstraat Tesselschestraat Tuinderslaan Vaalrivierstraat Wieringschestraat Zuid-Binnensingel Zuiderpark (A.D.O.) Zusterstraat Totaal Mei I Juni 6729 7239 Nov. i Dec. 3240| 3780; 5269 1430 15511 1089 1155| 1650 1161 861 1111! 723 1838] 1902 1640 1517 2421 3180 1960 915| 1925] 1437 1886 1645 221 2550 1706 1698 719 1495 1252 1855 1801 1962 2680 1906 4890 1748 4943 1477 2313

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 962