47 9 van het Gemeehtepersoneel niet behoefde te worden verhaald op het personeel der Stichting. Voorts zijn de loonen van zg. toezichthouders op de speel tuinen wederom op f 500,per jaar gesteld. Op een enkele uitzondering na hebben alle portiers, die den eersten cursus E.H.B.O. hebben gevolgd, voor de tweede maal aan een dergelijken cursus deelgenomen. De hieronder volgende staat geeft een overzicht van de in den loop van 1936 op de daarvoor in aanmerking komende ter reinen werkzame hoofdleiders (le leiders(sters) en van de portiers. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Hoofdleider. Portier. Ie Leider (ster). Van-Tuyllstr. (V.) M. Huizer L. Njjhuis. J. Battenberg A, A. E. v. Driel A. Btflstra E. v. d. Horst C. Schuiten id. J. H. Groeneveld. C. G. P. J. Esveld. Speelweide A. J. Stinis. Stokroosplein Beijersstraat Capadosestraat Carel-Reiniersz- kade Gaslaan Mienit Schimmelweg Seholstraat Seinpoststraat Spionkopstraat Vermeerstraat Mackaystraat Newtonstraat Van-Nijenrodestr. Peilstraat P.-de-Hoochpl. (L.) Pluvierstraat Tuinderslaan V aalrivierstraat W ieringschestraat Z.-Binnansingel Zusterstraat Zuiderpark (bij A.D.O.-terrein) Zuiderpark (bij het Ligthart-monu- ment) met plas- vjjver. Zuiderpark (bij A.D.O.-terrein) Evert-Wytemaweg Ligging van het terrein. J. Th. Rotteveel P. A. Carol Aard van het terrein. A. L. Eekhof. C. J. Luttikhuizen Sport- en speel terrein Sportterrein Speelterrein id. id. N. J. v. d. Drift. W. Bleumlnk. C. Both. H. Maalderink. id. id. id. id. id. id. id. Speeltuin id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. i’i as vjjver C. v. d. Slide. H. Bosscher. J. G. de Beer. H. J. Kuiper. H. J. Lucas. F. A. v. d. Bos. G. J. Dissevelt. C. L. Hofland. P. M. Dona. H. J. Franse. Th. C. Verwaal. J. Klop. H. Romijn. F. J. Goossens. D. B. Dreverman. C. Vonk. W. A. van Doorn. W. Gramstad. A. J. Borkus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 964