48 2 van Burgemeester en Wet- Hooger beroep. Ultimo December was nog geen beschikking ingekomen op 32 aanvragen voor nieuwen bouw, 6 voor verbouwingen en 6 voor diversen. In het verslagjaar kwamen 2 gevallen voor, waarbij de be langhebbenden in hooger beroep gingen bij den Raad naar aanleiding van de afwijzende beschikking van Burgemeester en Wethouders. Beschikkingen houders op aanvragen van 193 6. Beschikkingen van Burgemeester en Wet houders op aanvragen van 193 5. VERSLAG VAN DE SCHOONHEIDSCOMMISSIE. Diversen. 1 14 Totaal Diversen. 3 2 85 8 3 3 1 1 Wijzi gingen. Aantal vergunningen, in af wijking van de adviezen der Commissie verleend geweigerd Aantal vergunningen, in af wijking van de adviezen der Commissie verleend geweigerd Aantal vergunningen, over eenkomstig de adviezen der Commissie verleend geweigerd 4) Op 27 aanvragen voor nieuwen bouw, 1 voor verbouwing en 1 voor wijziging was op 31 December 1936 nog geen beschikking ingekomen. Nieuwe bouw. Nieuwe bouw. 79 4 12 1 Verbou wingen. Wijzi gingen. Verbou wingen. Totaal Aantal vergunningen, over eenkomstig de adviezen der Commissie verleend geweigerd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 971