48 3 De beroepsaanvragen betroffen: le. het bouwplan P. G. Pronk voor een perceel met portiek woningen aan de de-Ruijterstraat, dat door Burgemeester en Wethouders werd afgewezen conform het afwijzend advies der Schoonheidscommissie. Ultimo December had de Raad in dezen nog geen beslissing genomen; 2e. de aanvrage van de N.V. Mij. tot Expl. van Hotels en Café’s-Restaurants voor het aanbrengen van een lichtreclame boven het perceel Buitenhof no. 8, dat door de Schoonheids commissie aanvankelijk niet was beoordeeld. De Raad gaf zijne toestemming tot het aanbrengen dezer lichtreclame in afwijking van de beschikking van Burgemeester en Wethouders. De Secretaris, R. C. MAUVE. De Voorzitter, VAN ROYEN. VERSLAG VAN DE SCHOONHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 972