ALPHABETISCH REGISTER. 40 8, 12, 27 n therapie 64 n 50 44 40 11 n r> 12, 61 32 49 37 50 50 49 54 40 28 74 No. 23 17 27 22 4 38 33 33 33 39 15 35 37 8 10 6 4 7 9 22 7 21 48 77 70, 71 12 21 27 27 74 18 12 14 15 13 70 V erslag bladz. Aanbestedingen Aankoop van gebouwen en grond Aanmonstering van scheepsvolk Academie van Beeldende Kunsten Achterlijke kinderen (Onderwijs aan) Administrateurs (Directeuren en) Afstand van grond (Kostelooze) Alarmeeringsinrichtingen Algemeene Politieverordening Ambachtsscholen Ambtenaren van den Burgerlijken Stand (Gemeente-) der Gemeentesecretarie van de Politie bij de takken van dienst Ambtswoningen by scholen Annuïteitsleeningen Apotheek (Gemeente-) Apothekers Arbeid Arbeidende klasse (Vereeniging tot verbetering der woningen van de) Arbeidsbemiddeling, Arbeidsbeurs (Gem.) geschillen markt wet Archief (Gemeente-) Armenzorg Autobusdiensten Automobielen (Parkeerregeling) Avondnyverheidsscholen Bijlage bladz. 5 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 973