16, 17 40 15 48 7 8, 39, 59 42 Badbeheer (Stichting Centraal) Bad- en zweminrichtingen Baggerwerk Bank van Leening (Gemeente-) Bankwezen Bedrijven en diensten (Organisatie van Gemeente-) Begraafplaatsen Begroetingen Belastingen 7 10 81 23 40 14 18 34 34 38 46 46 17 33 23 25 35 2 22 22 24 18 12, 27 22 28 40 70, 71 4 18 28 34 36 70 73 4 5 7 50 35 33 65 10 3 42 17 21 28 79 78 79 28 65 16 38 37 9 10 34 12 37 35 14 14 23 32 13 14, 22, 28 26 Beroepskeuze (Voorlichting by) Besmettelijke veeziekten ziekten Bestedelingenhuis Besturen (Overige Commissiën en) Bestuur (Het) Beteelde gronden Bevolking Bevolkingsregister Bewaarschoolonderwijs. Zie Voorbereidend onderwijs Bewaking rijwielen Bibliotheken (Openbare leeszalen en) Bioscoop (Museum voor het Onderwijs en School-) (R.-K. School-) - en tooneelvoorstellingen (Toezicht op) Blinden (Zorg voor) Boetenfonds Bouw- en Woningtoezicht Bouw- en Woon verordening Bouwmaatschappij (N.V. Haagsche (Habo)) Brandverzekeringsfonds Brandweer Bruggen Buitengewoon lager onderwijs Burgemeester en Wethouders (College van) Burgerlijke Stand Burgerwacht (Haagsche) Centraal Badbeheer (Stichting) Woningbeheer (Stichting) Centrale Oudercommissie school voor machineschrijven College van Burgemeester en Wethouders Commissiën (Vaste uit den Raad) (Tijdelijke uit den Raad) waarvan alle of enkele leden door den Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd (Overige en Besturen) Conservatoriu m voor Muziek ALPHABETISCH REGISTER. II w Verslag bladz. By lag* bladz. No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 974