18 12 6 23 7 35 22 13 37 3 45 29 23 7 4, 5,7 21 25 21 49 22 30 5 15 6 5 13 5 58 36 44 11, 52 45 17 11 85 25 17 3 34 29 29 29 34 18 85 63 21 45 51 17 11 86 31 12 53 30 33 39 17 4 17 9 10 9 37 35 42 42 42 40 39 73 70, 71 51 8, 24 13 3 28 25 1 3 Erfpacht Faillissementen Financiën Fondsen (Overzicht van den stand der Gem.) Gasbedrijf (Gemeentelijk) distributie (N.V. Haagsche Maatschappij voor (Hamag)) Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geldleeningen Gemeentebedrijven en -diensten (Organisatie van). bestuur bouw (Schulden aan het Rijk wegens op grond van art. 38 der Woningwet ont vangen voorschotten) eigendommen fondsbelasting Consultatiebureaux Contrölewoningen Coöperatieve verbruiksvereenigingen Crisis Comité (Haagsch) Curatoren van de Gem. gymnasia - - lycea Cursussen (Handels-) (Lager Onderwijs) (Gemeentelijke vak-) Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van Maatschappijen enz Diensten (Organisatie van Gemeentebedrijven en -) Dienstgebouwen Dienstplichtigen Dierenbescherming Directeuren en Administrateurs Distributie van levensmiddelen Dividend- en tantièmebelasting (Opcenten geheven op de hoofdsom der) Doodschouw Drankbestrijding wet Drenkelingen (Redding van) Drinkwatervoorziening, Duinwaterleiding Echtscheidingen Eerediensten Eerste Hulp Eigendommen (Grondgebied en) Electrisch Bedrjjf (Gem.) Emigratie ALPHABETISCH REGISTER. Ill No. J, Verslag bladz. Bylage bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 975