23 14 12 35, 38, 39 36 17, 39 42 73 71 44, 46, 48 40 22 25 28 81 45 83 42 40 26 4 8 9 42 35 24 29 47 11 12 12 4 8 4 15 12, 15, 27, 50, 66 23 23 17 18 85 32 78 17, 32, 33, 34, 62, 63, 78 28 32 17, 32, 33, 34, 62,63, 78 62 32 42 22 21 25 iv aLphabetisch register. (Raadsbesluiten met betrekking 30 37 21 37 37 13 37 17 14 Gymnasia. 77 9, 26 11, 52 25 25 14 Gemeenten (Kerkelyke) Geneesheeren Geneeskundig Schooltoezicht Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Gem.) Gevonden voorwerpen Gezondheid (Openbare, Volks-) Gezondheidsdienst (Gem. Geneeskundige en). koloniën toestand Groen ten veilingen Grondbedrijf (Gem.) gebied en eigendommen Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld. n raad. Zie Raad. rekening schuld (Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche) Verslag bladz. No. Haagsch Crisis Comité Haagsche Bouwmaatschappij (N.V. (Habo)) Burgerwacht Kunstkring My. voor Gasdistributie (N.V. (Hamag)) Sport- en Speelterreinen (Stichting) Tramweg-Maatschappy (N.V. Gemengd Bedrijf) Handel (Landbouw, en nijverheid) Handelseursussen, -scholen Handenarbeid (Cursussen voor) Haven- (Gem. Dienst van en Marktwezen) Havens Gemeentegebouwen ontvanger personeel n tot het). Gemeentepolitie schulden secretarie (Ambtenaren der) secretaris werken Gemeentewoningen Bijlage bladz. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 976