ft V ALPHABETISCH REGISTER. No. 9, 26 73 Hoogere Burgerscholen 9, 26 31 11 21 37 16 40 23 45 9, 25 Bijlage bladz. 18 46 75 33 82 26 79 54 75 21 61 82 88 85 32 42 43 86 23 24 32 4 65 66 78 53 61 81 82 64 63 72 70 9 42 9 42 9 40 42 12 46 9 40 11 12 11 4 5 22 9 22 35 22 18 Veralag bladz. 88 35 26 13 77 2,13,16 8 17 Herhalingsoefeningen Hinderwet Hondenbelasting Hoofdcommissaris van Politie Hooger Onderwijs (Voorbereidend) 8 7, 21 7 i 45 4 I 6, 10 Huishoudelijke voorlichting Huishoudscholen Huisnummering Hulp in het huishouden Huurwijzigingen Gein.-woningen Huwelijken Hypotheekbank (Gem.) Industrieschool, -cursus Inentingen Ingenieurs (Kon. Instituut van) Inkomstenbelasting (Rijks-) Jeugdconcerten werk Justitie Kerkelijke gemeenten Keuring van voedingsmiddelen Keuringsdienst van waren Kiezerslijst Kinderbescherming bewaarplaatsen tuinen (School- en) Kledingverstrekking aan werkloozen Kleuterzorg (Zuigelingen- en) Koelhuis Kon. Schouwburg Zoöl. Bot. Genootschap (Vereeniging) Krankzinnigen (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) en zenuwpatiënten (Zorg voor) Kunsten en Wetenschappen (Gem. Dienst voor} Kweekscholen Lager Onderwijs Landbouw, handel en nijverheid Land- en tuinbouwvereenigingen Lan ds verdediging Leeningen onder waarborg van de Gemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 977