Politie 6 9 5 7 40 66 37 12 37 33 9 15 27 29 72 73 67 27 17 65 70 28 17 15 35 41 15 12 14 15 13 33 12 22 5 67 17, 32 32 27 28 39 22 28 30 ALPHABETISCH REGISTER. VII 13 42 13 26 25 22 10 27 10 Plantsoenen (Gem.) Poliklinieken No. Verslag bladz. Bijlage bladz. 19 Ontsmettingsdienst Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten der Gemeente (Officieele door het Gemeentebestuur). Ontwikkeling en -opvoeding (Volks-) Openbaar Slachthuis Openbare gezondheid orde veiligheid verlichting ]35, 51,64 58 j 12, 15, 27, 50, 66 13 27 88 43 81 3 5 7 werken zedelijkheid Opleiding van onderwyzers(essen) (Inrichtingen tot) winkelpersoneel (School tot) Opvoeding (Volksontwikkeling en -) Orde (Openbare) Organisatie van bedrijven en diensten Ouden van dagen enz. (Zorg voor) Oudercommissie (Centrale) Parkeerregeling automobielen Parkeertelling Parken en plantsoenen Paspoorten Personeel (Brandweer-) (Gemeente-) der Gemeentesecretarie (Politie-) van de takken van dienst Personeelsreserve Plaatselijke belastingen (Hoofdcommissaris van) verordening (Algemeene) Processen-verbaal Prijsopdrijving (Wet tegen) Pulchri Studio Raad (Vaste commissiën uit den) (Tijdelijke commissiën uit den) (Commissiën, waarvan alle of enkele leden door den of door Burgemeester en Wethouders zyn benoemd) Radio-distributie (Gem.) Reclasseering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 979