33 26 23 15 17 12 17 7,9,10 1, 6 9 9, 25 78 16 20, 22 19 12 Schulden (Gemeente-) 48 46 16 78 23 14 12 32 47 9 9 40 40 40 37 37 40 42 40 40 48 46 4 8 4 9, 26 5 22 20 30 21 (R.-K.) 16 2, 11 5 78 79 68, 69 69 77 26 1 14 40 40 3, 6, 7 17 15 27 35 38 21 41 26 46 72 69, 73, 77 28 vni ALPHABETISCH REGISTER. Secretarie Secretaris (Gemeente-) Slachthuis (Openbaar) Spaarbanken 31 bioscoop ("Museum voor het onderwijs en) No. Verslag bladz. 35 22 78 69, 73, 77 79 78 73 77 71 78 85 81 25 Bijlage bladz. toezicht (Gemeentelijk Geneeskundig) (Rijks-) tooneelvoorstellingen School- en kindertuinen School tot opleiding van winkelpersoneel Schoolkleeding en -voeding School voor volwassenen Schoolzwemonderricht Schoonheidscommissie Schouwburg (Kon.) Schuld (Grootboeken der Gemeente-) gelden geldhefflng voor lager en uitgebreid lager on derwijs Schoolgeldheffing inrichtingen hooger onderwijs Schoolinspectie (Gemeentelijke) B kindervoeding museum. Zie Museum voor het onderwijs. tandverzorging Reinigingsdienst (Gem.) Rekening (Gemeente-) Reserve (Personeels-) Retributi├źn Rioleering Rooilijnen Ruiling van grond Rij- en nummerbewijzen Rijksbelastingen hypothekenfonds kweekschool schooltoezicht Rijwielen (Bewaking) Saneeringsplannen Scheepsvolk (Aanmonstering van) Scheepvaart Scheidsgerecht Schoolbaden voor openbaar onderwijs aan voor middelbaar en voorbereidend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 980