71 i I 13 17 3 13 7, 22 28 35 27 17 31 5, 10 28 42 17 26 2 27 11 39 5 12 13 14 18 47 41 9 19 37 43 42 40 17 83 39 83 70 22, 36 85 81 39 48 31 54 70 43 41 37 22 89 62 62 33 51 49 75, 76 35 47 41 36 18, 32 52 34 36 83 26 32 28 77 65 38 40 44 38 Speelterreinen (Stichting Haagsche Sport- en) Spoorwegen Sport (Beoefening van) Sport- en speelterreinen. Zie Speelterreinen. Spraakgebrekkige kinderen (Onderwijs aan) Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Dienst der) schoon (Zorg voor) uitbreiding Stationneerende voertuigen Stedeljjk Belang (N.V.) Sterfte Steun (Maatschappelijke en voorzorg) Stichting Centraal Badbeheer Woningbeheer Haagsche Sport- en Speelterreinen. Onderwijsfonds voor zieke Kinderen Straatbelasting Tandartsen en tandmeesters Tapperijen (Logementen en) Teekenacademie, -school Vereeniging „Armenzorg” Tehuis voor Ouden van Dagen Tehuizen Telefoondienst (Gem.) Tentoonstellingsgebouw Toegelaten Vereenigingen en Stichtingen (Bouw door) Toezicht (Commissie van op de Visscherijschool en de Zeevaartschool Toezicht (Plaatselijke Commissie van op het M.O.) Tooneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en) (School-) Toonkunst (Maatschappij >tot Bevordering der) Tramwegen Treilvisschery Trekhondenwet Tribunebouw (Besteding opbrengst ter zake van). Tuinbouwcursus vereenigingen (Land- en) Tijdaanwijzing (Gem.) Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitleidingen door de Politie Uitzending van kinderen naar buiten Vacantiekoloniën Vaccinatiën Vakcursussen (Gemeentelijke) organisaties scholen Veeziekten (Besmettelijke) IX ALPHABETISCH RESISTER. Verslag bladz. No. Bijlage bladz. n n VUUC1 H^OIVUUD VUU1 ZilCJKO 11111UC1 CU

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 981