4 35 31 1 11 37 13 17 2, 8 14 9, 26 24, 28 69 13 21 39 41 4 21 39 52 28 41 32 34 34 26 11 12 9 42 40 42 9 9 I I 5, 19 3 14 14 12 6 9 4 48 74 17 17 64 18 65 65 17 13 5 2 88 26 83 32 35 22, 36 67 79 34 71 77 48 32 17 22 28 30 17 26 26 43 28 88 onderwys Voortgezet onderwijs Voorzorg (Maatschappelijke steun en) Vreemdelingen verkeer Vroedvrouwen Wasscherijen Waterleiding (Duin-) Veiligheid (Openbare) Verbaal (Processen-) Vereenigingsbouw (Schulden aan het Rijk wegens op grond van art. 38 der Woningwet ontvangen voorschotten) Verhuring van Gem.-eigendommen Verkeer Verkeersongevallen Verkeerstelling Verkiezingen Verkoop van gebouwen en grond Verlichting (Openbare) VerlofgangersI Vermakelijkheden (Belasting op) Vermogensbelasting Verpleging van krankzinnigen en zenuwpatiënten j voor rekening der Gemeente Vertrek Verwaarloosden (Zorg voor) Verzorgingshuis Vestigingi (Statistiek)i Vischafslag Visscherij school Vliegveld. Zie Luchtvaartterrein. Vloot (Scheveningsche) Voedingsmiddelen (Keuring van) Volksfeesten (Haagsch Comité voor) gezondheid Volkshuisvesting (Dienst der Stadsontwikkeling en). ontwikkeling en -opvoeding universiteit Volkszeebad Volwassenen (School voor) Voorbereidend hooger onderwijs ALPHABETISCH REGISTER. X No. w Verslag bladz. Bijlage bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 982