23 15 Werken (Gemeente-) 42 13 voorraad 35 7 24 12 2, 8 Werkloosheidsverzekering Werkloozen (Kleedingverstrekking aan) Werkloozensteun Werkverschaffing (-verruiming) 64 71 12, 55 56 17 67 53 53 51 38 58 32 81 29 34 74 63 4 73 52 36 38 15 23 23 15 23 33 39 39 41 36 4 22 14 43 9 5 4 4 35, 38, 39 27 13 49, 51 17 18 17 22 17 22 12, 16 9 5 25 21 4 30 1 13, 42 3 7 12 48 38 38 40 39 35 15 23 33 35 39 45 Waterschout staat verversching wegen Wegen Wetenschappen (Gem. Dienst voor Kunsten en) Wethouders (College van Burgemeester en) Winkelpersoneel (School tot opleiding van) sluiting telling Woningbeheer (Stichting Centraal) bouw (Gem., Vereenigings- en particuliere) (Openbare) Werklieden (Gemeente-) Werkloosheid, -sbestryding wet (Schulden aan het Ryk wegens op grond van art. 38 der ontvangen voorschotten) I Woonwagens en -schepen Wykverplegingen Ijsfabriek Zangvereenigingen Zedelijkheid (Openbare) Zeebaden Zeevaartschool Zenuwpatiënten (Zorg voor krankzinnigen en) (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Zieke Kinderen (Stichting Onderwijsfonds voor) Ziekenhuizen (Gem.) (Particuliere) Ziekte onder het Gemeentepersoneel ALPHABETISCH REGISTER. XI No. Bylag» bladz. Verslag bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 983