1937 I VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE 's-GRAVENHAGE (MET DE BIJLAGEN 1 TOT EN MET 25) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1937 | | pagina 1