1944 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE s-GRAVENHAGE 1 QVelatnnJBguijimiiuuiL i J,faM U»Ali X Verslager, var. diensten over 1944 die ontbreken Gemeentelijk Scheidsgerecht Boeterf ends Maat schappij tot exploitatie van onroerende goederen "Meer en Bosch" Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen inzake werkloozenzorg Gemeentelijke Vakcursussen voor werkloozen Prelat ■irrr.T J'uigt..'. m e temaeha S-GRAVENHAGE 1947 VERSLAG t"'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1944 | | pagina 1