1945 I ■i t 1 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE s-GRAVENHAGE I I? S-GRAVENHAGE 1949 i ïl Verslagen van diensten over 1945 die ontbreken Gemeentelijk Scheidsgerecht Boetenfonds Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen X&xkExfeKrgk.V "Meer en Bosch" Gemeentelijke Arbeidsbeurs Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen inzake w e rklo ozenzorg Gemeentelijke Vakcursussen voor Werkloozen Voortgezet onderwijs We Is tand s c o rum i s s i e VERSLAG ■fc’’. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1945 | | pagina 1