9 Gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk. 8 Door 13 bedrijven binnen het Keuringsgebied werd weer geregeld gepasteuriseerde melk be reid, waarvan 217 monsters werden genomen. Hier bleken 6 monsters ondeugdelijk op grond van de aanwezigheid van colibacteriën; naar aanleiding hiervan werd de bereidingswijze bij gunning gaf aanleiding tot vier processen-ver- baal; het vervoeren van af val, het gelijktijdig vervoer van melk en water, het niet aanwezig hebben van roerders was reden voor 8 proces- sen-verbaal. Herhaaldelijk werd een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de door de veehou ders aan de standaardisatiebedrijven geleverde volle melk. Het aantal gevallen van ontroming bleek verhoudingsgewijs zeer klein te zijn; 9 processen-verbaal werden opgemaakt. Het afle veren van melk van uierziek vee gaf aanleiding tot 4 processen-verbaal. Bovenstaande tabel C geeft een overzicht van de resultaten van het melkonderzoek in de on derscheidene gemeenten. vallen was er aanleiding tot het instellen van een strafvervolging. Herhaaldelijk werd bij melkslijters melk aan getroffen, die niet voldeed aan de eisen gesteld in verband met de houdbaarheid. Bijna steeds betrof het melk, die van de vorige dag was overgebleven en niet aan de grossier was terug gegeven. In 16 gevallen werd aanleiding gevon den een proces-verbaal op te maken. Tegen een standaardisatieinrichting werd proces-verbaal opgemaakt op grond van het onderzoek van monsters, getrokken bij enige barer afnemers, waarbij deze monsters alle een identieke watertoevoeging vertoonden, waaruit mocht worden afgeleid, dat de fout niet door de melkslijter, doch door de leverancier w’as be gaan; er werd een boete opgelegd van f 250, Een soortgelijke vervolging werd ingesteld op grond van monsters met een te laag vetgehalte; deze zaak is nog in behandeling. Het aantal inspecties in melkverkopersbedrij- ven bedroeg 1902. Vervoer van melk in vaat werk zonder opschrift was in 3 gevallen reden tot een strafvervolging. Verkopen van melk zonder in het bezit te zijn van een geldige ver- I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel C. Overzicht der onderzochte melkmonsters, genomen bij melkverkopers. GEMEENTE. vuil. 1 2 167 1 1 1 11 IR 2 6 1 5 5 3 1 1 37 23 10 2 3 2 2 Totaal 21 384 550 314 57 27 198 16 1 Aantal monsters. 6 28 1 422 923 48 15 026 159 37 4 277 87 32 320 21 173 59 313 67 121 180 104 481 107 50 521 118 405 141 32 122 12 8 2 7 7 8 4 1 andere redenen. Gemiddeld vetgehalte in pCt. 5 34 10 1 382 3 22 4 17 6 1 203 2 5 6 1 28 2 I hoger dan 2,56 pCt. 13 1 Berkenwoude Bleiswjjk Delft Gouda Gouderak ’s-Gravenhage ’s-Gravenzande Haastrecht Hekendorp Leidschendam De Lier Maasland Maassluis Moereapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Oudewater Pjjnacker Reeuwjjk Rijswijk Schipluiden Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Wateringen. Zevenhuizen Zoetermeer 2,55 2,65 2,55 2,58 2,59 2,55 2,55 2,54 2,51 2,56 2,63 2,55 2,54 2,60 2,56 2,58 2,54 2,56 2,55 2,54 2,59 2,55 2,56 2,57 2,55 2,56 2,52 2,56 2,56 2,55 3 7 1 11 AauUn algeeeura Wigene vetgehalte vetgehalte lager dan 2,46 pCt. water- toevoeging. Aantal afgekeurde monsters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 104