9 22. 26. 27. 28. 7. 29. 8. 9. 31. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Totaal 473 12 6 2 6 164 32 60 29 23. 24. De directeur, W. MEYER. 12 2 1 75 12 1 1 1 54 14 1 de Ten slotte is in tabel G ppgenomen een over zicht van de processen-verbaal, welke in 1946 zijn opgemaakt. Daarvan hadden betrekking op het Algemeen Besluit Aroma-, Jus- en Soepbesluit Azijnbesluit Broodbesluit Consumptieijsbesluit Jam-Limonadebesluit Kaasbesluit Keuringsverordeningen van diverse gemeenten het Margarinebesluit Meelbesluit Melkbesluit Melkstandaardisatiebesluit Oliën- en Vettenbesluit Specerijenbesluit Vleesextractenbesluit Vlees- en Vleeswarenbesluit Wasmiddelenbesluit Wijnbesluit monsters soep; 1 monster gekookte worst; 2 monsters hushoudjam. Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg te 's-Gravenhage: 4 monsters melkpoeder. Bewaringskamp te Delft: 1 monster suiker. Directoraat-Generaal van de Prijzen te Delft: 1 monster croquetten; 1 monster likeur. Centrale Controle Dienst te Delft: 1 mon ster koek. Directoraat-Generaal van de Prijzen te Gouda: 2 monsters zoetmiddel; 1 monster tandpoeder. Politie te Gouda: 6 monsters suiker; 1 mon ster peper; 1 monster kaneel. Politie te Naaldwijk: 1 monster jenever; 3 monsters rode vloeistof (zg. wijn). Gemeentelijk Nood tehuis te Rijswijk: 1 bal gehakt. Politie te Voorburg: 1 monster bloem, mar garine, gist. Nieuwbouw Postkantoor te Voorburg: 1 monster water. bloem; 2 monsters wijn; 3 monsters olie; 3 monsters tabak. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening te ’s-Gravenhage: 4 monsters hazelnoten. Provinciale Voedselcommissaris te ’s-Gra venhage: 1 monster wortelen jam; 1 monster bakpoeder. Hoofdbedrijf schap voor Akkerbouwproduc ten te ’s-Gravenhage: 2 monsters tarwegries; 1 monster honing; 1 monster vanillesuiker ondersch. vanillepoeder. Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging te 's-Gravenhage: 1 monster vloeistof (melk en water). Bedrijfschap voor Vee en Vlees te ’s-Graven- hage: 3 monsters vlees in blik. A an- en Verkoopkantoor van Garnalen te ’s-Gravenhage: 1 monster garnalen. Repatrieeringsdienst-Indië te ’s-Gravenha ge: 1 monster tandpasta. Het Nederlandse Rode Kruis te ’s-Graven hage: 1 monster margarine. Directoraat-Generaal voor de Prijzen te ’s-Gravenhage: 1 monster cocktail. Strandvonder te ’s-Gravenhage: 1 monster Quellin (oplosbaar aardappelmeel). Politie te ’s-Gravenhage (Politieke Opspo ringsdienst): 1 monster suiker; 1 monster erwtensoep; 1 monster melk; 2 monsters olie; 1 monster waspoeder. Gemeentelijk Gasbedrijf van 's-Gravenhage: 52 onderzoekingen van het lichtgas. Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage: 106 monsters water. Gemeentelijk Waterbedrijf te Wassenaar: 4 monsters water; 1 monster slib. Drinkwaterleiding „De Vlietstreek” te Voor burg: 170 monsters water. N.V. Westlandsche Drinkwaterleiding-Maat- schappij te Monster 12 monsters water. Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te ’s-Gravenhage: 1 monster water. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen te 's-Gravenhage: 1 monster anti-mottenpoe- der; 2 monsters levertraan; 1 blik gist; 1 monster bruine bonen; 1 monster suiker. Chef Geneeskundige Dienst, Kamp Duin- dorp te ’s-Gravenhage: 2 monsters suiker; 12 monsters stamppot; 11 monsters pap; 10 VERBLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 3. 4. 25. 5. 6. 30. 20. 21. 99 99 99 99 99 99 99 Overzicht der processen-verbaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 108