9 II i I 13 I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel G. Overzicht der processen-verbaal. 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. i Delft (1). 1 zaak met een boete van f 25, i 's-Gravenhage (2); Delft (1). 's-Gravenhage (1); Nootdorp (1). 2 zaken nog in behandeling. azijnzuur te 4 zaken nog in behandeling. 's-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. te 's-Gravenhage (2). Nog in behandeling. Delft (2); Gouda (2); 's-Gravenhage (8); ZWW* W 1 X X T l h 1 Voorburg (1); Wassenaar (1). 's-Gravenhage (1). 's-Gravenhage (7). Omschrijving der overtreding. Vonnis van de rechter, onderscheidenlijk schikking. Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal 1 zaak met een boete van f 250, 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak met een boete van f 60, 2 zaken met boeten van f 50, 3 zaken nog in behandeling. Aroma-, Jus- en Soepbesluit j art. 7. (gehalte aan keukenzoutvrije droge stof te laag). i Gouda (2); 's-Gravenhage (2). - - Consumptieüsbesluit art. 6, lid 1. (onvoldoende verhit); art. 6, lid 2. (te veel bacteriën); 90 zaken met boeten van f 15,tot f 300,—; 69 zaken nog in behandeling. 3 zaken met boeten van f 20,tot f 80,—.; 4 zaken nog in behandeling. 1 I 's-Gravenhage (4); Delft (1); Maassluis (1). Gouda (1); 's-Gravenhage (5); Rijswijk (1); bereid Wassenaar (1). Berkenwoude (2); Delft (19); Gouda (13); 's-Gravenhage (65)Leidschendam (4)Maas sluis (5); Monster (7); Moordrecht (1); Naaldwijk (4); Nootdorp (5); Pijnacker (7); Reeuwijk (3); Schipluiden (7); Stolwijk (1); Voorburg (6); Waddinxveen (2); Wassenaar (6); Zevenhuizen (1); Zoetermeer (1). Algemeen Besluit art. X, lid la. 's-Gravenhage (1). (slachten van kippen in een art. 6, lid 6. (bevat kunstmatig verzoetingsmiddel) art. 8, lid Ig. (gebruiken van een bereid- plaats voor andere doelein- den); art. 9, j°. art. 11, lid 2. (bedrijf niet ingeschreven in het register voor consumptie- iisbereiders). Broodbesluit art. 5. (broodblikken insmeren met minerale olie) art. 6. (ongedekt vervoeren van brood, zonder beveiligd zijn tegen stof en vuil); art. 10 (brood van te laag gehalte aan droge stof). 4 zaken met boeten van f 25,tot f 60,—; 10 zaken nog in behandeling. 4 zaken met boeten van f 50,tot f 100,—; 4 zaken nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling. Azijnbesluit art. 3, lid la. (gehalte aan laag). stal) art. 1, lid ld. (het aanwezig hebben van minerale olie in een bak- kerij); art. 2. (bewaring van eetwaren zo danig, dat verontreiniging niet wordt voorkomen); art. 3bis. (gebruik van eendeneieren bij de bereiding van eet- of I drinkwaren, zonder dat daar- toe ontheffing is verleend).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 109