tot tot h 14 1 zaak geschikt met f 150,—. ’s-Gravenhage (9); Delft (1). ’s-Gravenhage (1); Naaldwijk (1). Gouda (2). Gouda (2). 2 zaken nog in behandeling. Meelbesluit ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. i Naaldwijk (2); Wassenaar (2). Delft (1); ’s-Gravenhage (1). ’s-Gravenhage (16). <5 Omschrijving der overtreding. Vonnis van de rechter, onderscheidenlijk schikking. art. 2, lid 2 onder h. (melk met conserveermiddel) art. 2, lid 2 onder k. (onvoldoende houdbaarheid); art. 2, lid 2 onder i. (melk met streptococcen) art. 13. (bedorven griesmeel). Delft (2); ’s-Gravenhage (6); Oudewater (1); Voorburg (1); Wassenaar (2). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 2 zaken met boeten van f 15, ondersch. f 50, Margarinebesluit art. 1. (vochtgehalte te hoog). art. 12. (ondeugdelijk vruchtensap) 6 zaken met boeten van f 25, I f 200,— 4 zaken nog in behandeling. art. 19. (ondeugdelijke limonade-ga- zeuse, puddingsaus, alcohol vrije likeur en limonade siroop). venhage (24); Haastrecht (1); Maassluis (3) Pijnacker (1); Wassenaar (3); Wateringen (1). Melkbesluit art. 2, lid 2. (volle melk van te laag vet gehalte); art. 2, lid 2 onder b. (melk met water); Kaasbesluit art. 2, lid 1. (aanduiding van het vetge halte); art. 5, 5°. (conserveermiddelen). 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak met boete van f 1.000,—; 1 zaak nog in behandeling. 7 zaken met boeten van f 25,— tot f 100,— 9 zaken nog in behandeling. 1 Saak met boete van f 400, 7 zaken onbekend; 1 zaak geseponeerd. 13 zaken met boeten van f 10,tot f 500,—; Jam-Limonadebesluit art. 2, lid If. Wassenaar (1). (vruchtenbowl met te veel conserveermiddel) art. 5. (producten, voorzien van mis leidende aanduidingen), en overtredingen van het Be sluit van de secretaris-gene- raai van het Departement van Sociale Zaken van 8 Juli j 1942 (gebruik van saccharine e.d.); art. 9. (ondeugdelijke huishoudjam) Delft (1); ’s-Gravenhage (5); ’s-Gravenzande (1). Delft (2); Gouda (2); ’s-Gravenhage (22); 22 zaken met boeten van f 7,50 tot Leidschendam (1). Leidschendam (3); De Lier (1); Maasland (1); Schipluiden (2); Wassenaar (1); Zoeter - meer (1). Delft (2); ’s-Gravenhage (16); ’s-Graven- zande (1); Gouderak (1); Maasland (1); Naaldwijk (2); Wassenaar (2). 1 zaak geseponeerd; I 11 zaken nog in behandeling. Delft (2); Leidschendam (1); Maasland (1). 8 zaken met boeten van f 40,tot f 600,—; 4 zaken nog in behandeling. 2 zaken geschikt met f 25,— ondersch. f 350, i 3 zaken met boeten van f 25, f 150,—; 1 vrijspraak; 3 zaken nog in behandeling. Bleiswijk (1); Delft (5); Gouda (1); ’s-Gra- 20 zaken met boeten van f 25,— tot - - f 300 I 20 zaken nog in behandeling. f 50,—; 5 zaken nog in behandeling. 2 zaken nog in behandeling. Keuringsverordeningen (ondeugdelijke of voor de ge zondheid schadelijke eet- en drinkwaren, verkoop ziek pluimvee). VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 110