9 15 I Delft (1). A VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. (2). 1 zaak nog in behandeling. Wassenaar (1). Wassenaar (3). ’s-Gravenhage (8). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak met boete van f 60,—. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak met boete van f 25,—. ’s-Gravenhage (1). ’s-Gravenhage (1). art. 6, 1°. 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). Delft (1); ’s-Gravenhage (11). Gouda (1). 1 zaak nog in behandeling. Voorburg (1). 1 zaak nog in behandeling. Omschrijving der overtreding. Vonnis van de rechter, onderscheidenlijk schikking. Melkstandaardisatiebesluit art. 4, 2e lid. (onjuist vetgehalte). Specerijenbesluit art. 9, lid 10. (mosterd met te hoog water- gehalte). Delft (2); Gouda (1); ’s-Gravenhage (3); ’s-Gravenzande (1)Leidschendam (1)Voor- i burg (1); Wassenaar (3). 2 zaken met boeten van f 25,— onderseh. f 30,—; 1 zaak met boete van f 300, 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak met boete van f 50, 2 zaken nog in behandeling. Vleesextractenbesluit 1 art. 5. (ondeugdelijke bouillonblok jes). Vlees- en Vleeswarenbesluit art.' 4, 1° en 3°. (te hoog zetmeelgehalte); art. 4, 5°. (kleurstof); art. 4, 6°. (te hoog watergehalte) Delft (1); ’s-Gravenhage (1); Leidschendam j (2). 2 zaken nog in behandeling. i venhage (18); ’s-Gravenzande (1); Heken dorp (1); Leidschendam (1); Monster (2); art. 7. (karnemelk met te lage vet vrije droogrest); art. 10, lid 1. (melkyoghurt met te laag vetgehalte) art. 13. (ondeugdelijke gepasteuri seerde melk); art. 16. ’s-Gravenhage (3). (melkbussen zonder opsehrif- ten); Diverse overtredingen van het Melkbesluit. Wijnbesluit art. 7. (bevat vreemde bestanddelen). I Oliën- en Vettenbesluit art. 5, lid 2. (aanwezigheid van minerale olie). 5 zaken met boeten van f 15,tot f 300,—; 7 zaken nog in behandeling. ’s-Gravenhage (10); Bjjswijk (1); Voorburg (2). - i 10 zaken nog in behandeling. i 1 zaak nog in behandeling. Delft (2); Gouda (2); Gouderak (1); ’s-Gra- i 12 zaken nog in behandeling. Naaldwijk (3); Nootdorp (1); Oudewater (ij Pijnacker (1); Eijswijk (1); Voorburg (3); Wassenaar (1). (te veel zetmeel in gehakt), j W asmiddelenbesluit art. 2, lid 8. (bleekwater met te laag ge halte) art. 5. (aard en samenstelling niet i aangegeven) art. 7bis. (schadelijke werking niet ver meld). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 3 zaken met boeten van f 25,tot f 50,—; 5 zaken nog in behandeling. 27 zaken met boeten van f 15,tot f 200,—; 3 zaken met boeten van f 50,tot f 150,—; 6 zaken met boeten van f 50,tot f 100,—; 6 zaken nog in behandeling. 1 zaak nog in behandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 111