I 9 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. III. Beknopte inventaris op 31 December 1946. Afschrijving. Boekwaarde. pCt. Bedrag. f f f I n 13.620,— 13.620,— n 50.520,— j f f f 50.520,— f f n n l'/2 75.537,02 26.060,28 i 49.476,74 f 287.419,04 f 183.737,50 f n n 4.055,50 4.055,40 rt f f 48.110,80 f 48.110,80 i f 725,08 Gezien: 19 f IV. Diverse voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen III. Inventaris, bestaande uit laboratoriuminrichting, meubilair, kantoormachines en transportmiddelen. Gemeente ’e-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Het Rjjk. Uitbreiding De directeur, W. Meyer. De boekhouder, Th. Schipper. 84.783,99 49.476,77 f 26.060,25 i 40.000,— 4.055,40 f 136.345,— 75.537,02 l’/z l'/2 51.561,01 347,92 192,41 184,75 23.280,- 13.620, - 40.000,— 4.055,40 23.280,— 13.620,— I. Grond. (Oppervlakte 1036 m2.) 'Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Het Rjjk. Uitbreiding II. Gebouwen. Prinsegracht 48/50. (Laboratorium met dienstwoning.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding Het Rijk. Uitbreiding Aanschaffiings- waarde' i pen. per jaar j f 103.681,54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 115