10 3 Voor het wegen van het geslachte vee en het ingevoerde vlees, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 291800 weegkaartjes af gegeven. Op de verschillende daarvoor bestemde weeg toestellen zijn tegen betaling gewogen: £3 fcH £3 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aantal slachtingen in 1946, onderscheiden naar gemeenten. Voorburg. Rijswijk. Zoetermeer. Totalen. Diersoort. 1 9 12 240 190 3 23 1 3 16 60 2 15 1 1 7 I 163 68 Schapen en lammeren 1 543 27 2 1 3 7 50 27 57 39 2 146 Geiten 30 1 900 17 85 17 3 22 4 6 9 46 1 319 445 Totaal 265 47 912 500 56 12 40 1 039 238 540 163 1 700 Gevoederd in 1946. kwart dieren in 1946 (Binnenlandse). Diersoort. Diersoort. n Totaal 32 704 41 100 afval in 1946. Totaal 71 953 195 5 567 Buitenlands. Omgerekend in kg totaal Bevroren. Gezouten. Benaming. In kilogrammen. 9 150 158 079 1 444 Totaal 37 762 wegingen. 1 119 572' Totaal buitenlands bevroren Algeheel totaal 1 482 892 950 899 Runderen Paarden Veulens Ezels Graskalveren Nuchtere kalveren Varkens Schapen en lammeren Geiten Aantal dieren. 12 950 1 388 2 4 3 334 642 12 357 1 420 607 5 874 10 134 9 001 12 657 3 766 127 1 455 Aantal etmalen. 363 320 1 119 572 Binnen lands. 32 4 1 288 433 979 Schapen en lammeren Geiten 8 7 380 84 390 230 180 25 6 99 2 255 48 7 86 13 3 50 23 191 22 5 1449 69 481 Bent huizen. 3 3 Hele dieren. 12 40 58 480 12 243 54 8 1 Halve dieren. 7 070 10 338 9 437 13 145 3 997 159 1 550 75 112 8 Kwart dieren. 4 810 753 4 165 92 6 522 184 2 Runderen: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg 1 421 33 1 11 152 34 89 2 143 35 1 1 1 1 122 Eenhoevige dieren: wegendé 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg Leidsnhen- dam. 40 i 18 19 197 40 179 60 5 958 268 '27 8 219 Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg 18 627 2 920 2 4 4 015 34 10 542 4 207 749 1 436 36 2 12 489 36 Wegingen in 1946. Levend vee: varkens groot vee klein vee Rundvlees Paardenvlees Kalfsvlees (gras) (nuchter) Varkensvlees Spek Lamsvlees Geitenvlees Vleeswaren Afvallen Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg ’s-Graven- hage. Runderen: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht n m r> n - 1999 Diverse wagens met en zonder goederen 35 704 Diverse partijen59 450 59 39 Ingevoerde hele, halve en 1 6121 2 047] 50 829, tb S.s tb o .9 tc-i nis ©.9 bb £73 2 167 413 kg. Ingevoerd vlees, vet en tb TJ C CG bo -rö Cig X> tb xj a cx. M to 'O Q C^ b.0 'U c <L tb C~ 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg tb 'o a as x r- tb C c si 58 43 6 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 119