10 Uitvoercertificaten werden niet afgegeven. 7 Afgegeven werden 5 546 afkeurbewijzen. Varken. Er werd éénmaal herkeuring aangevraagd, waarbij de oorspronkelijke beslissing gehand haafd bleef. Vleesvergiftigingen kwamen niet voor. De uitslag van het trichinenonderzoek was negatief. De kook- en braadproef werd 822 maal ver richt en gaf in 28 gevallen positief resultaat, nl. bij 14 binnenberen, 13 gele varkens met traan- smaak en 1 varken met abcessen in de buik. Bij de keuring van vlees, ingevoerd uit het buitenland, werd af gekeurd 2 067,5 kg. Het onderzoek volgens art. 8 leidde tot afkeu ring van 4 902 kg vlees en 104 kg afvallen. De pH-bepaling werd 476 maal verricht en gaf in 11 gevallen waarden van 6,8 of hoger. Van de keuring voor het slachten valt het volgende te vermelden. Paard. De staat op blz. 8 geeft een overzicht omtrent slachtingen, voorwaardelijke goedkeu ringen en afkeuringen in de keuringskring ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters V.G.: goed gekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.: goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d, en e aangeven, dat men te doen heeft onderscheidenlijk met normale slachting, nood- slachting wegens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrak dier, dan wel gestorven dier. Bij de repressieve keuring werden afgekeurd 237,1 kg rundvlees, 190,5 kg varkensvlees, 68 kg paardevlees, 46 kg kalfsvlees, 7,5 kg afval en 3 806 kg vleeswaren. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Keuring voor het slachten. Afwijkingen na het slachten. Afwijkingen vóór het slachten. Diersoort. Traumatische pericarditis. Rund. 4 Statistisch overzicht. U itvoercertif icaten Afkeurbewijzen. Herkeuring. Invoerkeuring. Schaap. Geit. Aantal gevallen. Nuchter kalf. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mummificatie van de vrucht. Onvoldoende uitbloeding. Endocarditis. Arthritis purulenta. Endocarditis. Pneumonie. J» Enteritis. Verslagen droes. Enteritis. Haemoglob iuaemie. Bronchopneumonie. Strongylosis. Decubitus. Tumoren neus en neusboezems. Onvoldoende uitbloeding. Geen anatomische afwijkingen. Varkenspest. Miliair tbc. Levercirrhose, ascites. Endocarditis. Varkenspest. Catarrhale pneumonie. Darmbloeding. Polyarthritis. Pneumonie. Haemorrhagische enteritis. Keuring op grond van het bepaalde in art. 8. Verdacht van traumatische pericarditis, temp. 40,1; 40,3; 39,2; 38,9. Per as, persen, temp. 39,5. Tympanic, temp. 39,7. Liggend per as, temp. 39,4. Penetrerende kogelwond, temp. 40, Stijve gang, temp. 39,1. Frequente ademhaling, temp. 38,8. Flauw, temp. 38,2. Versnelde ademhaling, temp. 38,2. Stervende, temp. 36, Versnelde ademhaling, temp. 38,4. Slingerende gang, temp. 36,6. Koliek, temp. 39,7; 39,4. Haemoglobinaemie, temp. 37,6; 37,4; 38,3. Versnelde ademhaling, hoesten, temp. 40,4. Liggend per as, mager, temp. 35,6. Liggend per as, temp. 39,6. Neusbloeding, temp. 37,8. Per as, stervende, temp. 38,6; 39,2; 36,42, Per as, ziek, temp. 39,4; 40,8; 41,3; 42,2; 41,2; 38,4. Per as, temp. 40,7; 40,3. Slap, temp. 40,—. Slap, zieke indruk, temp. 36, Ziek, necrose van de oren, temp. 40,2. Slingerende gang, temp. 38,8. Liggende, per as, temp. 41,2. Stervende, temp. 36, Per as, kan niet lopen, temp. 38,2. Ziek, temp. 37,8. Stervende, temp. 38,4. Repressieve keuring.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 123