10 VII. KOELRUIMTEN DIVERSE WAREN. Poelierswaren en diversen. 9 I Gezouten spek. Ook in het afgelopen jaar bestond er nog geen behoefte aan pekelruimten. De directeur van het Openbaar Slachthuis, P. VAN RIJN. De in gebruik genomen ruimten voor de op slag van wild en gevogelte onderging in het afgelopen jaar vrijwel geen verandering. Evenals het vorig jaar werd het gehele boven koelhuis gedurende het laatste kwartaal in ge bruik genomen voor het koelen van fruit. Deze koelruimte behoort tot het complex slachthuis gebouwen, zodat de huuropbrengst is gebracht ten bate van de exploitatierekening „Slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees”. VIII. IJSFABRIEK. Het aantal verkochte staven ijs bedroeg dit jaar 91 238. T.o.v. 1945 een vermeerdering van 44 844Ï4 staven of ruim 49 pCt. Deze belangrijke stijging is toe te schrijven aan een grotere behoefte aan ijs bij de verschil lende zaken, een vrij gunstig zomerseizoen, als mede aan het feit, dat enkele reders grote hoe veelheden hebben afgenomen. 1 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 125