10 11 Het verlies of de winst der afzonderlijke bedrijven heeft bedragen: VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Transport f 92.500,— Art. 20.200 Art. onkosten” f 4.750,— 9.950,— 15.800,— Saldo meer uitgaven: f 76.700, 1946. 1945. V erlies. Winst. Verlies. n f 271.979,98 „Ijsfabriek” f 3.042,20 5.692,17 ■n 3.042,20 n „Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste derkringgemeenten” Einduitkomst f 232.389,39 f 357.301,18 I J „Slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees” „Koelruimten diverse waren” 1.350,— 2.500,— 2.000,— 10.250,— 46.750,— 8.150,— f 268.937,78 36.548,39 f 266.397,78 5.582,20 f 418.237,28 60.936,10 Verliezen en winsten. Meer uitgegeven werd voor: I. „Exploitatiekosten slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees" f II. „Exploitatiekosten koel ruimten diverse waren” III. „Fabricatie- en distri- butiekosten van het ijs” IV. „Onderhoudskosten” VII. „Afschrijving” X. „Uitkering aan de Gemeente” Transporteren f 408.537,06 4.008,05 terwijl minder uitgegeven werd voor: V. „Algemene VI. „Renten” XI. „Rente van kasgeld” XII. „Exploitatiekosten stroomopwekking” 2.400,— - f 92.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 127