10 14 1 ti - I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Winst. 3.042,20 f f 271.979,98 f 271.979,98 Gezien IV. Exploitatierekening Slachthuis, inbegrepen koelruimten vers vlees. f 474.065,12 f 389.281,63 203,12 266.397,78 r> n n n f 740.666,02 f 740.666,02 18.709,40 f 1.565,84 6.935,22 f 142,82 n 417,18 5.582,20 n j» f 24.434,42 VI. Exploitatierekening Ijsfabriek. f 32.577,65 6.810,08 3.410,62 f 64,59 598,53 3.042,20 n f f 32.642,24 32.642,24 f 11.144,69 n Nadelige saldi der exploitatierekeningen: Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld De directeur, P. van Rijn. Voordelig saldo der exploitatierekening: Ijsfabriek Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste der kringgemeenten Nadelig saldo De administrateur, J. Kaal. f 120.866,01 88.454,87 f 266.397,78 5.582,20 r> n n n renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld Opbrengst Aandeel voordelig saldo exploitatiereke ning „Stroomopwekking” in verband met reservering 31-12-’45 Nadelig saldo, overgebraeht naar de Ver lies- en Winstrekening Opbrengst Aandeel voordelig saldo exploitatiereke ning „Stroomopwekking” in verband met reservering 31-12-’45 6.518,04 2.490,32 2.223,62 400,— 91,91 2.812,09 255,45 316,49 200,— 191,32 f 19.014,61 n 366.696,44 78.166,38 68.078,05 13.800,— 4.604,27 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. 22.585,19 Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. Exploitatiekosten Aandeel onderhoudskosten algemene onkosten af: aandeel verhaal pensioensbijdragen enz. III. Verlies en V. Exploitatierekening Koelruimten diverse waren. renten afschrijving uitkering aan de Gemeente rente van kasgeld Voordelig saldo, overgebracht naar de Ver lies- en Winstrekening f 24.434,42 Opbrengst Aandeel voordelig saldo exploitatiereke ning „Stroomopwekking” in verband met reservering 31-12-’45 Nadelig saldo, overgebracht naar de Ver lies- en Winstrekening 36.548,39 232.389,39

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 130