w 11 II F d. het ruwe water naar 6 spanning van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf betrokken. Het verbruik in de speruren was 96 373 kWh; 5 410 kWh werden door de eigen Dieselgenerator opgewekt. Nevenstaande staat geeft een overzicht van de totale hoeveelheden water, die in de jaren na 1900 naar de filters en uit de rein-waterkelders werden gepompt. Onderstaande staat geeft een overzicht van het leidingnet op 31 December 1946 en van de wijzi gingen, welke gedurende het verslagjaar tot stand kwamen. Als gevolg van het slopen van hoofdleidingen in het verwoeste Bezuidenhoutkwartier (waar onder hier en verder in het verslag tevens het gebied Korte Voorhout is begrepen) en het afge broken gebied in het Westen van de Gemeente, welke stadsdelen volgens een nieuw stratenplan zullen worden herbouwd, verminderde de lengte van het leidingnet in het verslagjaar met rond 15 km, terwijl in genoemde stadsdelen 114 districtsafsluiters werden weggenomen. Aan de gebouwen in de stad had het meest nodige onderhoud plaats. Voor zover er verf beschikbaar was, werd het buitenhoutwerk van de gebouwen aan de Zuid- Binnensingel en aan de Doornstraat geverfd. li Voor het voeren van de voorfilters en voor het oppompen van het reine water naar de stad werden verbruikt 2 244 541 kWh, d.i. 175,5 kWh per 1 000 m3 rein water. Hiervan werden 2199 371 kWh onder 10 000 V spanning en 39 760 kWh onder 220 V VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. JAAR. Toeneming. Gebouwen in de stad. ,3 - Leidinglengte in m in 1946 Middellijn. gelegd. geplaatst. weggenomen. 1 Totaal 637 980 782 15 144 4 072 15 128 174 n 148 15 889 380 197 134 603 29 099 33 615 10 310 6 522 4 212 5 946 4 490 2 584 4 859 1 481 981 1 607 1 437 7 073 7 458 8 132 8 953 9 631 9 971 10 280 10 295 10 701 11 105 11 291 11 500 12 059 12 052 12 032 11 875 11 844 12 029 12 270 12 501 12 493 12 832 13 574 12 379 11 473 10 776 12 790 164 141 295 123 51 4 4 uitgehaald en vervallen. 309 15 406 404 186 209 559 7 20 157 31 185 241 231 8 339 742 1 195 906 697 2 014 74 12 136 2 853 45 28 4 4 3 88 2 693 835 159 147 43 33 13 18 12 5 19 3 1 2 9 3 1 7 84 70 12 1 1 106 20 Aantal \j teren perceela- afsluiters op 81 Dec. 1946. 7 922 8 353 9 108 10 027 10 786 10 969 11 205 11 222 11 664 12 105 12 307 12 535 13 084 13 076 13 055 12 884 12 850 12 931 13 190 13 438 13 431 13 730 14 660 13 307 12 733 11 948 14 643 op 31 Dec. 1946. 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Aantal ijzeren districtaafsluiters in 1946 31 Dec. 1946. e. Leidingnet. Overzicht der wijzigingen in het leidingnet. 50 mm 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Opgepompte I hoeveelheid water naar de filters. Opbrengst in duizendtallen ml Gezuiverd water. Geleverde hoeveelheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 137