r I 11 i 16 IX. KAPIT AALST AAT, bedoeld in art. 38, eerste lid, sub e, der Rekeningsvoorschriften. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f 373.009.64 406.551,31 n Kapitaal op 31 December 1946 Kapitaal volgens Balans per 31 December 1945 Vermeerdering wegens uitbreiding in 1946 f 6.321.053,20 90.451,11 Vermindering wegens afschrijving in 1946 aflossing door vermis sing en sloping van bezittingen33.541,67 I f 6.004.953,— 'i f 6.411.504,31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 147