1 8 Op 9 September werden door de nieuw opge treden Gemeenteraad de volgende Raadscommis- siën gekozen. 1. Raadsberoepscommissie: Mr. D. J. I. van dén Oever (voorzitter), mevrouw7 E. van den Boschde Jongh en Dr. E. J. Tobi (leden), Dr. F. L. van Muiswinkel, P. P. J. Metscher en Jhr. Mr. M. A. Beelaerts van Blokland plaatsvervangende leden). 2. Commissie voor de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd: de Bur gemeester (voorzitter), Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Dr. Ir. B. Bölger, Mr. J. A. M. Borghols, W. den Duik Jaezn., H. J. Mollen en B. T. Peters (leden); 3. Commissie voor de Gemeentefinanciën: Wet houder Th. M. Dresmé (voorzitter), Dr. Ir. B. Bölger, D. Buys, Drs. C. A. A. van Lut- tervelt, B. T. Peters, Mr. H. Schürmann en W. Wagenaar (leden); 4. Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), J. W. van den Akker, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijk, mevrouw N. C. Boumavan Strieland, G. W. Hjjlkema, G. G. Geelhoed en K. J. Nieukerke (leden); 5. Commissie voor het Onderu ijs: Wethouder J. van Zwijndregt (voorzitter), mevrouw E. van den Boschde Jongh, C. A. M. Diepen horst, Mr. J. J. Hangelbroek, Mr. H. W. J. M. de Jong, H. J. Mollen en G. van Praag (leden); 6. Commissie voor het Gemeentelijk ■Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), Mr. J. A. M. Borghols, P. P. J. Met scher, Dr. F. L. van Muiswinkel en Dr. E. J. Tobi (leden); 7. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wet houder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), mevrouw7 A. C. van KoertMulder, Drs. C. A. A. van Luttervelt, A. C. Toet en N. Veld hoen (leden); 8. Commissie voor het Haven- en Marktwezen: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), P. P. J. Metscher, C. P. Damme, W. den Duik Jaezn, G. W Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel en K. J. Nieukerke (leden); 9. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), J. F. van Bijsterveld, W. den Duik Jaezn., H. N. W. Hovens en Dr. E. J. Tobi (leden); 10. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, mevrouw A. C. van KoertMulder, H. Smitskamp, A. C. Toet en W. Wagenaar (leden); 5. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder Mr. H. J. Smidt (voorzitter), mevrouw E. van den Boschde Jong, C. A. M. Diepen horst, A. Folmer, Mr. H. W. J. M. de Jong, H. J. Mollen en mej. N. Ongerboer (leden); 6. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), J. R. Bergsma, Mr. P. A. Blaisse, Dr. Ir. B. Bölger en Drs. J. Middelburg (leden); 7. Commissie voor de DuinwaterleidingWet houder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), Mr. P. A. Blaisse, A. Folmer, A. C. Toet en J. J. Visser (leden); 8. Commissie voor het Haven- en Marktwezen: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), C. P. Damme, W. den Duik Jaezn., L. H. J. Klinkenbergh, P. P. J. Metscher, H. Neuteboom en Dr. E. J. Tobi (leden); 9. Commissie voop het Openbaar Slachthuis: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voor zitter), W. den Duik Jaezn., J. Moeskops, Dr. E. J. Tobi en A. C. Toet (leden); 10. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), E. Polak, mevrouw W. P. A. ReitsmaValstar, mej. M. J. B. Romme, J. P. Schalker, mej. N. H. Schokking en P. Schotte (leden); 11. Commissie voor de Gemeentelijke Reini gingsdienst: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), mevrouw N. C. Bouma van Strieland, P. P. J. Metscher, J. Moes kops en E. Polak (leden); 12. Commissie voor de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), F. A. Hakkaart, H. Neuteboom, P. Schotte en Dr. E. J. Tobi (leden); 13. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, A. Folmer, F. A. Hakkaart, G. van Praag, W. A. Rensen en mej. N. H. Schok king (leden); 14. Stadhuiscommissie: de Burgemeester (voor zitter), Wethouder Ir. L. J. M. Feber (onder voorzitter), J. W. van den Akker, mevrouw N. C. Boumavan Strieland, A. Folmer, W. F. van Niekerk, J. P. Schalker, J. J. Visser, Dr. Ir. B. Bölger, Mr. W. Jonker, W. A. Rensen en P. Schotte (leden).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 15