13 f 239.651,96 9.495,55 f 230.156,41 9 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1945 f 214.487,49 Uitbreiding 1946 25.164,47 Vermindering van dit kapitaal wegens „Afschrijvingen” en „Afboekingen” in 1946 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 99 V. Kapitaalstaat, bedoeld in Art. 38, eerste lid, sub E, der rekeningvoorschriften 1924.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 161