u 15 Ij 13 j Scheveningen, nl. het complex aan de Zwolse- straat, en tot woningen van de „Woningver- eniging van Trampersoneel voor Volkshuisves ting” te Scheveningen. Nadat in 1945 van eerstgenoemde vereniging 15 woningen waren hersteld, was het mogelijk in 1946 46 woningen en 2 wdnkelwoningen geheel De lichte oorlogsschade aan woningen was in 1945 vrijw'el hersteld. Met het herstellen van de zware schade werd in 1946 voortgegaan. Deze schade bepaalde zich tot woningen van de Woningbouwvereniging „De Goede Woning” te 2e VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Naam der Vereniging. Beter Wonen De Goede Woning, Schev. n 99 99 99 99 99 6 901 7 054 3,57 24 664 lipïr’. Algemene Coöperatieve Woningverg. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Gemiddeld aantal bewoners per bewoonde woning. Herstel oorlogsschade. le 2e 3e 4e 5e le 2e 3e 9i 99 99 99 99 99 Aantal woningen. Aantal gezinnen. Aantal bewoners. le 2e le 2e le 2e le 2e 3e 99 99 99 99 95 80 164 91 115 218 33 135 235 93 67 75 131 74 89 34 120 135 463 94 186 296 118 64 125 100 286 225 86 52 51 42 55 58 152 359 94 202 264 174 29 67 62 88 129 34 54 108 194 192 142 144 24 211 47 267 279 552 283 364 725 118 463 763 329 268 211 479 173 316 180 465 519 1 278 320 643 917 346 245 406 368 844 803 308 163 169 142 202 188 520 1 132 324 722 916 667 130 297 194 324 437 139 171 494 863 769 751 685 172 702 159 2,97 3,67 3,52 3,18 3,57 3,49 3,58 3,51 3,26 3,54 4,06 3,35 3,80 2,34 3,81 5,45 4.08 3,87 2,79 3,52 3,51 3,12 3,03 4,08 3,38 3,79 2,96 3,61 3,71 3,20 3,60 3,38 3,88 3,30 3,47 3,18 3,48 3,59 3,54 3,90 4,48 4,64 3,23 3,77 3,39 4,09 3,17 4,57 4,47 4,03 5,33 4,79 7,17 3,44 3,38 I Volksbelang 90 76 157 89 102 208 33 132 234 93 66 63 126 74 83 33 114 134 458 91 183 294 114 60 120 97 285 223 83 51 47 42 52 57 150 356 93 201 259 171 29 64 60 86 129 34 54 108 193 191 141 143 24 204 47 99 99 99 99 De Goede Woning, Led. ’s-Gravenhage Die Haghe 99 Loosduinse Woningbouwverg. Luetor et Emergo 99 99 Nutswoningen le compl. 2e 3e 4e 5e 6e 7e le 2e 3e 4e le 2e 3e en 4e 5e le 2e le 2e 3e 4e le 2e bewoners in de door toegelaten verenigingen in het belang der volkshuisvesting gebouwde woningen. Stand op 31 December 1946. TABEL II. Aantal gezinnen en 99 99 Patrimonium Loosduinen Ons Belang Ons Huis, Lsd. 99 OB Onze Hulp is in den Naam des Heren le 2e Openbaar Belang Patrimonium Den Haag Tonido Vereniging van Trampersoneel Verbetering zij ons Strevenle 3e 4e 5e 6e 7e le 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 186