!1 l B I 15 i 1 i i o I1 Sd llf II h <D G t> bx> I o II 1 - <1 73 17 203 i g Daar blijkens de desbetreffende statistiek van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht ook in 1946 een groot aantal woningen door sloping aan de woningvoorraad werd onttrok ken, daalde het totaal aantal woningen in 1946 met 1 543. Tabel IV geeft een vergelijkend overzicht van de vermeerdering of vermindering van de woningvoorraad in de vier grote gemeenten. De gegevens van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, die eveneens in tabel IV zijn opge nomen, werden welwillend door de desbetref fende diensten van deze Gemeenten verstrekt. Ten slotte geeft tabel V een vergelijking van de intensiteit der woningproductie in de vier grote steden gedurende de jaren 1932 t./m. 1946. fg Gebouwd door I Totaal. 175 Vergelijking met andere Gemeenten. 86 66 3 Verminderd door nieuwbouw Gemeente. 1 462| 143 3 1 1 605 -1 534 36 71 ’s-Gravenhage 21 14 71 67 4 665 109 4 206 4 206 49:4 616 - 8 - 560 459 576 27 605 2 Amsterdam 95 91 1 999 2090 60 252 312 Botterdam 33 407 374 l3) 73 42 16 58 245 318 Utrecht 317 42 3) Noodwoning. 1) Voorlopige cijfers. 2) Niet voor de volkshuisvesting. ’s-Gravenhage. Utrecht Rotterdam. Amsterdam. Jaar. 0,14 1) Gegevens ontbreken. 26 155 1) Her- en verbouw inbegrepen. 5) Inbegrepen 1 woning door verbouw. 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Ge meente 165 53 2) 228 34 3) 208 492 523 650 133 369 798 316 220 871 637 033 161 997 183 222 41 980 Voltooide woningen. 4 483 4 167 8 111 6 914 6 726 6 692 3 980 4 015 7 992 7 375 3 118 4 604 3 226 1 342 4 206 4 943 4 164 6 049 3 920 2 048 2 330 2 398 2 249 1 285 757 401 280 88 3 1 Per 1000 inwoners. Waarvan zonder steun. Voltooide woningen. 5 283 4 217 6 485 4 446 2 048 2 330 2 424 2 490 1 285 757 401 346 88 3 4 Per 1000 inwoners. Voltooide woningen. 5 283 4 549 6 485 4 446 2 048 2 330 2 424 2 490 1 285 757 401 347 88 3 71 Per 1000 inwoners. Voltooide woningen. Per 1000 inwoners. Totaal. 1) 879 857 895 964 505 718 1 111 554 396 233 286 72 137 181 318 73 a Aantal inwoners op 31 December 1946. 5,80 5.35 10,39 8,84 8,59 8,49 5,- 5,02 9,95 9,21 3,89 5,96 4,18 1,73 5,28 g 11,49 9,69 13,59 9,22 4,21 4,75 4,89 4,94 2,50 1,45 0,79 0,76 0,19 5,63 5,39 5,56 5,98 3,12 4,41 6,79 3,36 2,36 1,36 1,67 0,42 0,79 1,02 1,74 Aantal woningen op 31 December 1946 1) 3,58 8,32 6,99 6,24 3,76 4,19 7,91 7,89 2,01 3,46 0,06 0,06 0,64 2 101 4 889 4 160 3 716 2 252 2 547 4 850 4 894 1 241 2 128 37 34 407 73 o S3 <D bD Q g I S3 <X> G 3 o VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Vermeerdering van het aantal woningen door 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 I 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 particuliere bouwnijverheid. 4 943 4 164 6 049 3 920 2 048 2 330 2 398 2 249 1 285 757 401 280 88 3 1 Blijft netto-vermeer- dering van het aantal woningen door X3 Waarvan met steun. TJ bp woning bouw- vereni gingen. In aanbouw op 1 Januari 1947 TABEL IV. Overzicht van de stand van de woningbouw enz. 3) Deze 34 woningen, nog in December 1934 voltooid, zijn eerst in Januari 1935 in exploitatie genomen. .Eg bt bc =.a e DJ b£ Eg tui 5 g§ g, g be M c.E o n ■|g e g Ss T G n gs over het jaar 1946. c ■*- A TABEL V. Overzicht van het aantal gestichte woningen. De Cijfers per 1 000 inwoners zijn berekend naar de bevolkingscijfers op het einde van het jaar. Jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 190